10. december 2013

Indiansk kulturarv og identitet i Mexico

Kultur

Caster Jacobsen er ph.d.-studerende på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Han er cand.mag. i indianske sprog og kulturer med speciale i aztekernes militære ideologi.

Hvad handler dit projekt om?

Jeg undersøger, hvordan indiansk kulturarv og identitet forhandles mellem den politiske elite og de indianske minoriteter i Mexico. Med udgangspunkt i etnografisk feltarbejde i en større landsby ser jeg mere konkret på, hvordan det statsstyrede UNESCO-inspirerede turismeprogram Pueblos Mágicos (magiske byer) indvirker på lokale og
nationale identitetsforståelser.

Hvorfor er det vigtigt/spændende?

Turismeprogrammet skriver sig ind i en generel multikulturel politisk strømning i Latinamerika, der søger at inkludere de indianske minoriteter i de nationale fællesskaber. Det er vigtigt at undersøge effekten af denne type politiske initiativer især set i lyset af, at magtforholdet mellem stat og minoritet lader til at forblive intakt, og fordi initiativerne har tendens til at finde sted, hvor der kan være økonomisk
vinding for staten.

Hvad er din motivation for at skrive en ph.d.?

Jeg har tre år til at fordybe mig i et emne og et område, der interesserer mig.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om ph.d.-projektet, kan du kontakte ph.d.-stipendiat Casper Jacobsen.