21. januar 2010

Oldtidens affald rykker ved teorier om civilisationens begyndelse

OLDTIDEN

I sin nye ph.d.-afhandling undersøger Tim Skuldbøl forandringer i det arkæologiske materiale i en af verdens tidligste byer, Tell Brak, i den nordøstlige del af det nuværende Syrien. Materialet stammer fra byens fødsel for 6000 år siden.

Banebrydende resultater 

Afhandlingen 'Earliest Urbanism in Northern Mesopotamia: Settlement Development and Suburban Transformation at Tell Brak, Northeastern Syria, 4000-3000 BC’ handler om forandringer i byens omkringliggende landskab: rundt om den hurtigt voksende Tell Brak blev der etableret dybe grave til udvinding af ler, og omkring disse lergrave opstod en ring af store satellithøje, der mest af alt blev brugt som affaldspladser. Konklusionen om, at Tell Brak havde store affaldshøje, er baseret på Tim Skuldbøls eget feltarbejde.

Hans forskningsresultater modsiger de nyeste fortolkninger og hypoteser om udviklingen af tidlige byer i Mesopotamien og vil få stor betydning for vores forståelse af tidlige byers udvikling og deres funktionelle sammensætning.

Uafhængig udvikling og strategisk affaldshåndteringPhoto: Odense Bys Museer

For det første synes urbaniseringen af Tell Brak at være uafhængig af udviklingen i det sydlige Mesopotamien, som forskningen traditionelt opfatter som civilisationens vugge. Det ser altså ud til, at der er flere samtidige urbaniseringsprocesser i gang uafhængigt af hinanden.

Affaldsdyngerne omkring Tell Brak indikerer desuden, at urbaniseringen af Tell Brak resulterede i stigende mængder affald. Affald som muligvis pga. af pladsmangel i byen skulle flyttes og transporteres væk fra byen, forbi lergravene til området udenfor. Dette lyder ikke mærkeligt i vores moderne verden, men dette var altså meget ualmindeligt før selve industrialiseringen. I oldtiden smed man sit affald, hvor det blev skabt eller på veje og i tomme huse. At Skuldbøl i sin afhandling kan påvise strategier for affaldshåndtering rykker derfor ved flere gængse teorier om byer og byadfærd i oldtiden.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om afhandlingen, kan du kontakte adjunkt Tim Skuldbøl.

Du kan også læse mere om forskningen på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.