11. december 2009

Fra oldtidens begravelsesritualer til moderne biomedicin

OLDTIDEN

Oldtidens forestillinger om kroppen og dens enkelte dele fortæller os i høj grad også noget om, hvordan vores egen, nutidige forståelse af kroppen er dannet. Oldtidens terminologi er således en integreret del af moderne biomedicin, og mytologien forbundet med de rituelle begravelser sætter vores eget syn på døden, kroppen og sjælen i perspektiv.

Photo: mystic_mabel, Flickr.I doktordisputatsen ‘Breathing Flesh. Conceptions of the Body in the Ancient Egyptian Coffin Texts’ undersøger post.doc. Rune Nyord et bredt udsnit af begravelsestekster fra det Mellemste Rige (ca. 2000-1650 f.Kr.) i oldtiden Ægypten. Han analyserer ægypternes forestillinger om menneskekroppen og døden på baggrund af en systematisk gennemgang af ritualerne og teksternes beskrivelser af kroppens enkeltdele.

De rituelle begravelser i oldtidens Ægypten var led i menneskets overgang fra levende individ til afdød forfader. Overgangsritualet blev ledsaget af begravelsestekster skrevet på sarkofagen eller direkte på de bandager, kroppen blev indhyllet i. Teksterne fortæller om kroppens forskellige tilstande og overgangen til kroppens genskabelse i efterlivet.

Vores nutidige forestilling om legemets afsjæling ved dødens indtræden, var ikke til stede i oldtiden, da man ikke kunne forestille sig et levende væsen uden en fysisk krop. Sjæl og krop var et, og derfor var det også vigtigt at bevare kroppen som helhed i efterlivet gennem mumificering. Ved udtagelse af organerne markerede man rituelt dødens indtræden og ved balsameringen skabtes den nye krop, der indtrådte i en ny tilstand.

Læs mere om doktordisputatsen ‘Breathing Flesh. Conceptions of the Body in the Ancient Egyptian Coffin Texts’.

Kontakt

Læs mere om forskningen på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.