16. november 2009

Bering på dansk

HISTORIE

Søfareren Vitus Bering er en af alle tiders mest berømte danskere. Han har givet navn til Beringstrædet, Beringhavet, Beringøen og flere andre steder ved det nordlige Stillehav. Nu kan du læse om Berings oplevelsesrejser på dansk.

Vitus Bering foretog sine opdagelsesrejser som officer i den russiske flåde, og hovedparten af kilderne til hans liv og ekspeditioner er derfor skrevet på russisk og befinder sig i russiske arkiver.

I 1741 forliste han på tilbagevejen fra Alaska og omkom på Bering-øen fjernt fra Danmark. Efter sin død sejlede han videre i historieskrivningen - ofte i oprørt vand mellem sine to fædrelandes nationale selvfølelse. Sprogligt kommer han nu nogle grader tættere på danskerne gennem oversættelsesprojektet ”Bering på dansk”, under det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Oversættelserne er udført af Peter Ulf Møller og Natasha Lind, der siden 1996 har forsket i dokumenterne fra Berings ekspeditioner, med støtte fra Carlsbergfondet. Dens hovedopgave er at udgive et bredt udvalg af dokumenter fra Berings Anden Kamtjatka-ekspedition på originalsproget, dvs. overvejende russisk, og at formidle disse dokumenter til danske læsere.

Læs mere om projektet "Bering på dansk".

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Peter Ulf Møller eller Natasha Lind.