7. februar 2008

Konfliktløsning i øjenhøjde

SAMFUND

Måske kan vi i dagens retssamfund lære noget om konfliktløsning ved at se os tilbage – faktisk hele 4000 år tilbage til Mellemøsten i Oldtiden. Her herskede der ifølge Thomas Klitgaard Hertel et juridisk harmoniideal, der betød, at man ikke blot overlod alle afgørelser om problemer i samfundet til politiet og domstolene – tværtimod foretrak man, at parterne selv kunne bilægge deres strid uden dom fra oven.

Og langt størstedelen af stridighederne blev klaret på den måde - ofte som face-to-face-disputter - eller i mere komplicerede tilfælde ved hjælp af mæglere. Domstolene stod til rådighed, men blandede sig ikke nødvendigvis.

Photo: s_falkow.Virkelighedens oldtid var altså ikke altid lig med det billede af et orientalsk tyranni, hvor en enerådig hersker dømmer ret og fejl efter eget forgodtbefindende, som nogle historiske film giver. Tværtimod konkluderer Thomas Klitgaard Hertel på baggrund af materiale, der repræsenterer det tættest dokumenterede samfund fra oldtidens Mellemøsten, nemlig assyrernes hovedkoloni Kanesh, der befandt sig i det nuværende Tyrkiet. Her har forskerne fundet de mest omfattende juridiske sagsforløb kendt fra oldtiden, fx retssager dokumenteret ved 80-100 dokumenter, der til tider kan følges dag for dag og over flere år.

Ny vinkel på forskningen

En del af det nye i Thomas Klitgaard Hertels forskning er selve tilgangen til emnet. Den er  retsantropologisk – i modsætning til megen tidligere assyriologisk forskning i lov og ret, som, han mener, paradoksalt nok har fokuseret på domstole uden skelen til de mange alternative former inden for konfliktløsning og (ikke-statslige) juridiske institutioner.

Netop ved at erkende og klarlægge alternative måder at løse konflikter på, fremstår domstolenes logik pludselig i et andet lys – netop som kollektive hjælpeinstanser frem for ensrettende institutioner, der ultimativt er ledet af en despotisk hersker, skriver Thomas Klitgaard Hertel.

Kontakt

Vil du vide mere om afhandlingen, kan du kontakte Thomas Klitgaard Hertel.

Du kan også læse mere om forskningen på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier.