26. februar 2009

Amuletter fortæller historien om vikingetidens religion

ARKÆOLOGI

Når arkæologerne skal forklare vikingernes forhold til religion, er det ofte de skriftlige kilder, de kaster sig over. Men de skriftlige kilder er ifølge Bo Berggren Jensen ikke særlig pålidelige – de er ensidige, sene og geografisk isolerede – og derfor koncentrerer han sig i sin ph.d.-afhandling om de mange skandinaviske og vesteuropæiske amuletter fra vikingetiden, arkæologerne har fundet gennem de sidste 200 år.

Photo: National Historical Museum, Sweeden- Der er fundet og registreret godt 1300 amuletter fra vikingetiden. Amuletterne består af miniaturer med motiver af dyr, redskaber, våben og abstrakte religiøse symboler, og de skal, mener jeg, sættes ind i en religiøs sammenhæng. Amuletterne kan som samlet arkiv udgøre en mere pålidelig kilde til forståelse af vikingernes religion end de skriftlige kilder, fortæller Bo Berggren Jensen.

Ikke kun de flotte fund

Bo Berggren Jensen har i løbet af de sidste tre år lavet det mest omfattende katalog over vikingetidsamuletterne, der endnu er set. Det har han gjort, fordi han mener, at hele genstandsmaterialet skal analyseres; tidligere har arkæologerne fokuseret på de samme smukke stykker fra veludgravede og velbevarede pladser og dermed set bort fra de mange amuletter, der ikke er så velbevarede.

- Jeg har som noget nyt inddraget det samlede genstandsmateriale i min undersøgelse, og det har blandt andet vist mig, at den religiøse praksis i vikingetiden ændrede sig over tid, fordi de forskellige typer amuletter har forskellig udbredelse og datering.  Og det er ikke den historie, de skriftlige kilder fortæller os, slutter Bo Berggren Jensen.

Kontakt

Du kan læse mere om forskningen på SAXO-Instituttet, Københavns Universitet.