22. juni 2009

I tsunamiens kølvand

Identitet

Da tsunamien 2. juledag 2004 skyllede ind over kysterne i en lang række lande, bl.a. Thailand, Indonesien, Indien og Sri Lanka, og dræbte næsten 200.000 mennesker, rettede hele verden opmærksomheden og medfølelsen mod Asien. I månederne efter viste tv-stationerne billeder af forældreløse børn, desperate efterladte og ødelagte byer. Siden er der blevet meget stille omkring tsunamien og dens følgevirkninger på befolkningerne i de berørte lande.

Photo: Kaufik Anril.

I en ph.d.-afhandling 'Weathering the World - Recovery in the Wake of the Tsunami in a Tamil Fishing Village' fra Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet undersøger og analyserer Frida Hastrup, hvordan befolkningen i en fiskerlandsby i Tamil Nadu i Sydindien har restitueret sig, efter at tsunamien i 2004 bogstavelig talt væltede deres verden.

Afhandlingen er baseret på ti måneders antropologisk feltarbejde, der til sammen dækker en periode på lidt over tre år fra februar 2005 til april 2008. Frida Hastrups primære mål har været at udforske, hvordan de overlevende i praksis har handlet for at gøre deres verden beboelig i årene umiddelbart efter katastrofen.

Restituering med mange facetter

Frida Hastrups undersøgelse viser, at for fiskerbefolkningen i Tamil Nadu drejer restitutionsprocessen sig ikke kun om forhold, der direkte har med katastrofen at gøre. Gennem detaljerede analyser af genhusningspraksis, opfattelser af farer ved havet, modtagelsen af humanitær hjælp, ideer om fremtidig succes og udvikling og måder at mindes katastrofens ødelæggelser på, argumenterer Frida Hastrup for, at de overlevende har handlet med det formål at genetablere en nutid, de kan manøvrere i, og en fremtid, de kan forestille sig, snarere end på at komme over en fortidig begivenhed.

Frida Hastrup oplevede, at landsbyboerne i tiden efter tsunamien har opfattet katastrofen som en ekstrem begivenhed, men også som en begivenhed beslægtet med andre udfordringer. Afhandlingen viser, at verden for de overlevende udgør ét samlet hele, som de agerer i, og hvor forhold knyttet til og løsrevet fra tsunamien smelter sammen. Teoretisk har denne opfattelse af verden vigtige implikationer for antropologiske analyser af katastrofer.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om afhandlingen, kan du kontakte Frida Hastrup, som nu er ansat som adjunkt ved SAXO-insituttet.

Du kan også læse mere om forskningen på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS).