9. juni 2009

Hvordan udvider Europa sig?

globalisering

Grænserne er i øjeblikket ved at forsvinde i Europa, men hvordan fungerer europæiseringen konkret? Tvillingebyen Görlitz-Zgorzelec ligger på begge sider af Oder-Neiße-grænsen og markerer overgangen mellem Tyskland og Polen. Her oplever indbyggerne på begge sider at leve i et skæringspunkt i Europa under indflydelse af affolkning og arbejdsløshed.

Etnolog Marie Sandberg har undersøgt den komplicerede sameksistens i Görlitz-Zgorzelec i sin afhandling 'Grænsens nærvær og fravær. Europæiseringsprocesser i en tvillingeby på den polsk-tyske grænse'.Photo:Loki Fuego.

Korttegninger og grænseplacering
I Görlitz-Zgorzelec er de unge i fokus, hvilket ses i det store omfang af projekter, der tages initiativ til for at øge integrationen mellem unge polakker og tyskere og som bl.a. støttes økonomisk af EU. I de to byer på grænsen arrangeres der fx polsk-tyske cykelture og det er muligt at tage en polsk-tysk gymnasial uddannelse.

Marie Sandbergs afhandling bygger på et stort og bredt funderet feltarbejde. Hun har foretaget interviews, deltagerobservationer og 'walking conversations' samt fået tyske og polske skoleelever til at tegne kort over daglige aktiviteter i grænsebyen. Alt sammen materiale der peger på, at grænsen for byens indbyggere er vigtig enten at trække frem eller placere i baggrunden. Afhængig af situationen bliver grænsen gjort nærværende eller fraværende i et forhold, der hele tiden forandrer sig. Korttegningerne viser i øvrigt vidt forskellige opfattelser af grænsens fysiske placering på landkortet.

Silesisk tolerance og uromagere
Udover korttegningerne har Marie Sandberg analyseret tre forskellige forhold. Museer i området anvender begrebet 'Den silesiske tolerance' i arbejdet med at skabe et grænseoverskridende, europæisk tilhørsforhold i tvillingebyen. Udtrykket bruges som et ideal for nutiden ved at vise, at befolkningerne i den historiske provins Silesien igennem århundreder har sameksisteret uden nævneværdig konflikt, trods forskellige kulturelle, religiøse og etniske baggrunde. Sandbergs analyse beskriver, hvordan 'den silesiske tolerance' på én gang bakkes op og møder modstand på begge sider af grænsen. 

Et andet emne beskriver forskellige måder, hvorpå det grænseoverskridende samarbejde ordnes på bystyre-niveau. Undersøgelsen viser, at forskellige initiativer og måder at organisere det polsk-tyske samarbejde i nogle tilfælde overlapper eller eksisterer parallelt og i andre tilfælde ligefrem overhører hinanden.

Det sidste emne for afhandlingen er kontroversielle mødesteder. Marie Sandberg beskriver her, hvordan der er forskellige opfattelser af, hvordan byens pladser i Görlitz bruges på den rette vis, og at især unge 'uromageres' brug af pladserne problematiseres. Analysen viser, hvordan disse kontroverser hænger sammen med grænselandets problemer med affolkning og arbejdsløshed, hvilket synes at overskygge tvillingebyens grænseoverskridende ambitioner.

Hvad er europæisering?
Ph.d.-afhandlingen er overordnet et bidrag til den pågående diskussion om, hvordan europæisering konciperes og studeres. 'Europæisering' bruges sædvanligvis om de processer, hvorved EU-medlemslandende nærmer sig hinanden i en stadig tættere integration i EU. Forskningsmæssigt har der været en tendens til, at europæisering bliver ensbetydende med graden af EU-institutionernes funktionalitet og legitimitet samt fordele, ulemper og ikke mindst paradokser vedrørende implementering af EU-lovgivning.

Marie Sandbergs afhandling undersøger europæisering ved etnografisk at beskrive, hvordan den polsk-tyske grænse praktiseres på forskellig vis og af en række forskellige aktører og ønsker dermed at vise, hvordan EU virker som en aktør i hverdagslivet.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om afhandlingen, kan du kontakte adjunkt Marie Sandberg.

Du kan også læse mere om forskningen på Saxo-instituttet på Københavns Universitet.