5. september 2023

Oprindelige folks myter skal gøre os klogere på sprog og folkevandringer

ERC-bevilling

Nyt projekt på tværs af sprogvidenskab, antropologi og religionsforskning har netop modtaget støtte fra Det Europæiske Forskningsråd til at genskabe aspekter af oldtidens mexicanske kulturers sprog og verdenssyn.

Kort over uto-aztekiske sprogs udbredelse
Kort over uto-aztekiske sprogs udbredelse

Tusind år før europæerne kom til Amerika var en stor region – det nuværende nordvestlige Mexico og sydvestlige USA – beboet af folkeslag beslægtet med aztekerne. De talte forskellige sprog inden for den såkaldt uto-aztekiske sprogfamilie, og er ofte beskrevet som nomadefolk, selvom de også grundlagde byer og dyrkede majs. I dag tales flere af disse sprog stadig af oprindelige folkeslag både i Mexico og USA, og bruges blandt andet når de fortæller deres religiøse fortællinger.

Et nyt femårigt forskningsprojekt forankret på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet har netop opnået finansiering – et ’Starting grant’ på samlet 1,5 mio. Euro – fra Det Europæiske Forskningsråd. Formålet med projektet er at indsamle, oversætte og kortlægge disse myter for at få overblik over ligheder og forskelle i de uto-aztekiske folkeslags sprog og verdenssyn og vise bevægelserne i regionens kultur i årtusindet, før europæerne kom.

- Jeg er meget glad og taknemmelig for rådets støtte til projektet. Vi kan nu igangsætte det store feltarbejde i Mexico, hvor vi kortlægger de mange gamle myter i regionen gennem interviews på to uto-aztekiske sprog - náayeri and wixárika, siger projektleder og adjunkt Magnus Pharao Hansen, der skal lede de to hold af lingvister i Mexico, som skal udføre feltarbejdet. Han fortsætter:

- Med det store sproglige materiale vil vi både kunne udgive myterne og dermed fastholde folkenes religiøse fortællinger og verdensbillede, og vi vil samtidig for første gang være i stand til at udgive ordbøger på de to sprog, som vil hjælpe de oprindelige folk med at undervise i deres sprog og give dem videre til nye generationer.

Myter og sprog som nøgle til oldtiden

Dokumentationen  af myter og sprog er ledsaget af et tredje mål med projektet, som handler om at bruge den nye viden til at ’spole tiden tilbage’ sprogligt og kortlægge fysiske og kulturelle strømninger i regionen i oldtiden.

- Eftersom folkene har fortalt deres myter på deres sprog gennem århundreder, samtidig med at sprogene har udviklet sig – som sprog nu gør – kan vi med sprogvidenskabelige metoder genskabe den udviklingshistorier på tværs af regionen. Det vil sige, at vi kommer til at kunne se, hvordan folkene har bevæget sig rundt, og hvordan kulturerne har udviklet sig gennem de sproglige variationer, siger Magnus Pharao Hansen.

- For eksempel kan vi ved at sammenligne ord for ’stjerne’ på de forskellige sprog og sammenligne myter om morgenstjernen (som vi kalder Venus), kan vi se at de uto-aztekiske folkeslag allerede for 2000 år siden må have haft en fælles historie om Venus-gudens kamp mod de andre stjerner. Denne historie fortælles stadig i forskellige versioner af de uto-aztekiske folkeslag i dag, slutter han.

Kontakt

Projektleder Magnus Pharao Hansen
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
Telefon: 23 47 78 26
Mail: magnuspharao@hum.ku.dk 

Pressechef Henrik Friis
Det Humanistiske Fakultet
Telefon: 20 56 91 12
Mail: henrik@hum.ku.dk

Emner