30. marts 2023

Fordomme om seniorer fører til tidlige pensioneringer

pension

Seniormedarbejdere er ofte bange for, at deres kolleger synes, de er faldet af på den og blevet uproduktive – hvilket er udbredte fordomme om ældre medarbejdere. Og den usikkerhed får mange til at gå på pension tidligt, viser nyt studie fra Københavns Universitet.

Seniormedarbejdere i finansbranchen frygter mental nedslidning. Foto: Københavns Universitet
Seniormedarbejdere i finansbranchen frygter mental nedslidning. Foto: Københavns Universitet

Uproduktive, ufleksible og umotiverede. Det er nogle af de hyppigste fordomme om seniormedarbejdere. Selv om fordommene sjældent har rod i virkeligheden, påvirker de ikke desto mindre mange ældre medarbejderes selvopfattelse og deres status på arbejdspladsen. Og fordommene bliver dermed en afgørende faktor i mange seniormedarbejderes beslutning om at gå tidligt på pension, konkluderer forskere fra Københavns Universitet i et nyt studie offentliggjort i tidsskriftet PLOS ONE.

- Den usikkerhed, som seniormedarbejdere føler, kalder vi ”faldet af på den-syndromet”. Det kan minde om det ”imposter syndrome”, som bliver forbundet med en følelse af utilstrækkelighed. Men der er en væsentlig forskel: De seniormedarbejdere, vi har interviewet, mener, at de har de rette kompetencer, og deres kolleger synes for det meste også, at de bidrager positivt til opgaveløsningen, siger lektor Aske Juul Lassen fra Københavns Universitet. Han uddyber:

- Seniormedarbejdere internaliserer med andre ord stereotyperne om ældre medarbejdere på arbejdsmarkedet. Faldet af på den-syndromet behøver derfor ikke at have noget at gøre med, hvad kollegerne synes om den ældre medarbejder, men handler ofte om, hvad seniormedarbejderen tror, at kollegerne tænker om hende eller ham. Når man kombinerer den mekanisme med frygt for at blive dårligere til sit arbejde med alderen, bliver usikkerheden så stor, at den desværre fører til tidlig pensionering for mange.

Studiet bygger på etnografisk feltarbejde i Danmark blandt små- og mellemstore virksomheder inden for finans- og produktionsbranchen. Aske Juul Lassen og hans kolleger har interviewet 92 seniormedarbejdere, ledere, tillidsrepræsentanter og HR-medarbejdere i otte forskellige virksomheder.

Mere åbenhed om mental nedslidning

Under feltarbejdet bemærkede forskerne en stor forskel i holdningen til ældre medarbejdere i henholdsvis finans- og produktionsbranchen; i finansbranchen er der en tydelig frygt for nedslidning, men det betyder ikke, at emner som nedslidning og mangel på produktivitet ikke bliver diskuteret i produktionsbranchen. Tværtimod.

- I produktionsbranchen er der stor åbenhed omkring nedslidning, som typisk bliver forstået som fysisk nedslidning. Fysisk nedslidning har været et fast punkt på dagsordenen i både den offentlige og politiske debat i godt 100 år, og det har blandt andet ført til en lang række pensionsreformer. Den nedslidte krop er med andre ord et fælles og politisk anliggende, mens det nedslidte sind stadig opfattes som et individuelt problem, siger ph.d.-studerende Marie Gorm Aabo.

- Hvis vi gerne vil bekæmpe de stereotyper, som er en medvirkende årsag til faldet af på den-syndromet og de mange tidlige pensioneringer, bliver seniormedarbejdere, deres kolleger og ledere nødt til at have en åben dialog om den frygt og usikkerhed, som seniormedarbejdere føler i forhold til deres mulige mentale nedslidning. En politisk diskussion om mental nedslidning – som den, vi har haft om fysisk nedslidning – vil være et vigtigt skridt i den rigtige retning, slutter hun.

Læs studiet The worn-out syndrome: Uncertainties in late working life triggering retirement decisions i tidsskriftet PLOS ONE.

Kontakt

Lektor Aske Juul Lassen
Copenhagen Centre for Health Research in the Humanities
Københavns Universitet
Telefon: 22 92 02 12
Mail: ajl@hum.ku.dk

Pressemedarbejder Carsten Munk Hansen
Det Humanistiske Fakultet
Telefon: 28 75 80 23
Mail: carstenhansen@hum.ku.dk

Emner