8. februar 2023

Nyt forskningscenter skal styrke kunstens rolle i samfundet

Centeråbning

Et nyt center skal undersøge kunstens samfundsmæssige rolle i både aktuelt og historisk perspektiv. Ambitionen er at øge og styrke dialogen mellem forskere og praktikere, der skaber ny viden om kunst. Mikkel Bogh, der indtil udgangen af april er direktør på Statens Museum for Kunst, bliver centerleder fra 1. juni.

Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
Foto: Det Humanistiske Fakultet

Center for Practice-based Art Studies skal styrke udveksling og dialog mellem aktører i kunstverdenen, der forsker eller anvender forskning i deres arbejde med kunst. Det er etableret med en bevilling på 25 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden og forankres på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på KU. Centeret skal styrke kunstens rolle som en vigtig ressource i samfundet, forklarer professor Mikkel Bogh, der efter ni år som direktør på SMK skal være leder af det nye center:

- Kunsthistorisk og kunstnerisk forskning gør os klogere på kunstens mange forskellige roller i samfundslivet op igennem historien. Men forskning i og viden om kunst udfolder sig ikke kun på universiteterne. Den finder også sted på museer, i kunsthaller, gallerier og små udstillingssteder, i arkiver og i kunstneres atelierer, på biblioteker og i det hele taget på steder, hvor mennesker studerer, udvikler og udveksler nye ideer om samfundets indretning – med kunsten som dialogpartner, forklarer Mikkel Bogh og fortsætter:

- Jeg er utrolig glad for og stolt over at have fået mulighed for at opbygge et center på KU, der skal bygge bro og skabe dialog mellem den kunsthistoriske universitetsforskning og den forskning og vidensproduktion inden for kunstens område, som finder sted uden for universiteterne. Tidligere var udvekslinger mellem museer, udstillingssteder og arkiver på den ene side og universitetet på den anden ikke særlig udbredt. Det har heldigvis ændret sig i de senere år. Jeg ser meget frem til at kunne bidrage til denne udvikling i tæt samarbejde med kolleger fra hele det kunstneriske praksisfelt.

Karrierefremmende boost til unge forskere

En helt særlig målgruppe for centeret er unge forskere på ph.d.- og postdoc-niveau og studerende på vej mod en forskerkarriere. De unge forskere skal for de flestes vedkommende finde beskæftigelse uden for universitetet efter endt uddannelse. Derfor er det vigtigt, at de allerede under forskeruddannelsen får mulighed for at udforske og opnå en fortrolighed med den praksis, de på et tidspunkt skal virke i.

- Vi har i øjeblikket en stor kapacitet af unge kunsthistoriske forskere, der arbejder praksisbaseret i tæt samarbejde med museer og kunsthaller. Jeg ser et stort potentiale i at samle denne kapacitet i centeret og derigennem styrke samarbejdet. I de seneste år er der udviklet flere banebrydende projekter, som forbinder kunst og forskning, og med det nye center kan vi også bidrage til samspillet mellem kunstnerisk praksis, kunstinstitutionernes praksis og universiteternes forskning, siger Helle Munkholm Davidsen, der er institutleder på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på KU, hvor det nye center får hjemme.

Mikkel Bogh tilføjer:

- Ambitionen er, at de unge forskere, i fællesskab og i mødet med erfarne fagfæller, kan udvikle en skærpet bevidsthed om faglige muligheder og udfordringer forbundet med at anvende forskning i praksis. Med et indgående kendskab til og en erfaring med den praksisverden, der venter, vil kandidaterne øge deres chancer for at blive relevante aktører, der bidrager til feltets udvikling, mener han.

Impact og brobygning

Ud over at klæde de unge forskere på til en karriere, både på og uden for universitetet, skal centeret have fokus på impact og på den forskning, metodeudvikling og vidensproduktion, der finder sted andre steder end i universitetsverdenen.

- Fra mit perspektiv som institutleder er det nye center også en unik mulighed for at vise, hvordan kunst- og kulturvidenskabelig forskning omsættes til og anvendes i praksis – og en ny mulighed for at lade det praktiske arbejde med kunsthistorie og kunst påvirke universitetsforskningen, forklarer Helle Munkholm Davidsen.

Centeret skal udvikle sig igennem netværk og samarbejder. Oplagte samarbejdspartnere er danske og nordiske museer, andre centre og programmer i Danmark og udlandet, som har forskningsmæssig fokus på brobygning mellem teori og praksis samt kunstakademier, arkiver og civilsamfundsaktører med forskningsmæssig og kunstfaglig baggrund. Centerets aktiviteter vil bestå af ph.d.-kurser for både forskere og praktikere i Danmark og udlandet og det vil arrangere workshops, netværksmøder for samarbejdspartnere og skriveophold.

- Universitetet har strategisk fokus på at styrke forbindelsen mellem uddannelse, forskning og praksis i disse år, og derudover får kulturen også ny politisk opmærksomhed, hvilket rummer en anerkendelse af, at kunsten kan bidrage til samfundsudviklingen. Begge dele giver et godt afsæt for de målsætninger, centeret styrer efter, siger ny centerleder Mikkel Bogh.

Kontakt

Mikkel Bogh, centerleder på Center for Practice-based Art Studies, mobil: 41271240, e-mail: boghmikkel@gmail.com 

Helle Munkholm Davidsen, institutleder på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU, mobil: 23 68 03 73, e-mail: hmd@hum.ku.dk 

Pernille Munch Toldam, pressemedarbejder, Københavns Universitet, mobil: 29 92 41 69, e-mail: pmunch@hum.ku.dk 

Emner