7. juni 2022

Nyt forskningscenter skal undersøge, om psykiske lidelser er universelle

grundforskning

Er den menneskelige psyke ens på tværs af kulturer? Og oplever vi mennesker psykiske lidelser på samme måde, uanset hvilke sprog vi taler? Det er nogle af de grundlæggende spørgsmål, det nye Centre for Culture and the Mind på Københavns Universitet skal forsøge at besvare. Danmarks Grundforskningsfond har udvalgt centret til kontraktforhandlinger om etableringen af et nyt Centre of Excellence.

Oplever vi psykiske lidelser på samme måde over hele verden?
Oplever vi psykiske lidelser på samme måde over hele verden?

Forskere inden for psykiatri, psykologi og en række humanistiske videnskaber har i over 100 år prøvet at forstå forholdet mellem menneskelig psyke og kulturel baggrund – og forsøgt at give svar på, om vi mennesker fx oplever psykiske lidelser på samme måde over hele verden. Men der er aldrig blevet lavet en systematisk undersøgelse af dette helt grundlæggende spørgsmål med udgangspunkt i de humanistiske forskningsdiscipliner.

Sådan en undersøgelse får professor MSO Ana Antic nu mulighed for at gennemføre, når hun etablerer Centre for Culture and the Mind på Københavns Universitet. Et center, som Danmarks Grundforskningsfond har udvalgt til kontraktforhandlinger om etableringen af et nyt Centre of Excellence med en bevilling på 38 millioner kroner.

- En af vores arbejdshypoteser er, at den medicinske og psykiatriske behandling af psykiske lidelser vil være mere effektiv, hvis den bliver koblet med viden om relevante kulturelle, sociale, sproglige og politiske aspekter. De er nemlig med til at forme, hvorledes vi reagerer på sygdom, siger centerleder Ana Antic. Hun uddyber:

- Men for at undersøge de aspekter systematisk er det nødvendigt at gå tværdisciplinært til værks, og derfor vil forskere fra både historie, antropologi, sprogforskning, litteraturvidenskab, psykiatri og psykologi bidrage til undersøgelserne de kommende seks år – og forhåbentlig 10. Det er fx afgørende for vores undersøgelser, at vi kan kortlægge, hvordan psykiske lidelser er blevet opfattet og beskrevet gennem historien i en række forskellige kulturer.

Tæt samarbejde mellem praktikere og forskere

I en tid med store humanitære kriser og massemigration er det ifølge Ana Antic ekstremt vigtigt at undersøge, i hvor stor udstrækning psykiske tilstande kan oversættes fra en kultur til en anden og gøres almengyldige. Flere af Centre for Culture and the Minds projekter vil således blive gennemført i tæt samarbejde med Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri i Region Hovedstaden, som forskningslektor og overlæge Jessica Carlsson leder

- På Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP) tilbyder vi behandling til dels traumatiserede flygtninge, ofte med posttraumatisk belastningsreaktion og dels andre flygtninge og indvandrere med psykisk lidelse, hvor den kulturelle baggrund spiller er særligt stor rolle i forhold til, hvordan lidelsen kommer til udtryk, siger Jessica Carlsson og uddyber:

- På CTP arbejder vi intenst på at gennemføre kliniknær forskning som en del af den daglige kliniske praksis. Det vil sige forskning, som ofte udspringer fra spørgsmål, der opstår i mødet mellem patient og behandler, og som uden alt for mange omveje kan komme tilbage til det kliniske arbejde og forhåbentlig være til gavn for patienterne. Vi har altid haft et tæt, tværfagligt samarbejde på vores klinik. Med Culture and the Mind åbner vi yderligere op for tværdisciplinært samarbejde, og jeg er helt overbevist om, at det vil give os nye perspektiver og et endnu bedre syn på problematikkerne.

Ana Antic tilføjer:

- Det bliver helt afgørende at etablere et tæt samarbejde mellem de klinikere, der konkret arbejder med fx traumatiserede flygtninge, og os humanistiske forskere, der skal lave de historiske, sprogvidenskabelige og antropologiske undersøgelser, fortæller hun og slutter.

- Et af målene er at udvikle fælles redskaber og en model for, hvordan vi kan samarbejde om tværkulturelle undersøgelser af psyken. Derudover skal vi sammen udvikle et undervisningsprogram i tværkulturel psykiatri, hvor læge- og psykologistuderende ved Københavns Universitet og andre institutioner kan tage kurser.

Kontakt

Professor MSO Ana Antic
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Københavns Universitet
Mobil: +447909797728
Mail: ana.antic@hum.ku.dk

Pressemedarbejder Carsten Munk Hansen
Det Humanistiske Fakultet
Mobil: 28 75 80 23
Mail: carstenhansen@hum.ku.dk  

Emner