30. november 2021

Sapere Aude-bevilling til Jun Liu

bevilling

Lektor Jun Liu fra Institut for Kommunikation er en af årets modtagere af Danmarks Frie Forskningsfonds prestigefulde Sapere Aude-bevillinger. Jun Liu skal bruge bevillingen til at lede projektet "To Use or Not to Use? A Relational Approach to Information and Communication Technologies as Repertoire of Contention" om, hvordan mennesker træffer valg vedrørende teknologibrug i deres politiske kampe for social retfærdighed. 

Lektor Jun Liu. Foto Morten Larsen, Danmarks Frie Forskningsfond
Lektor Jun Liu. Foto Morten Larsen, Danmarks Frie Forskningsfond

Hvad handler dit projekt om?

Teknologier i hastig vækst spiller en væsentlig rolle for den måde, hvorpå mennesker engagerer sig i politik og i kampen for social retfærdighed. Det har vi set i forbindelse med bevægelser som Black Lives Matter, #MeToo og Det Arabiske Forår. Vi ved, at den måde man bruger teknologi på i politiske sammenhænge, varierer på tværs af begivenheder, kontekster og samfundsgrupper, men vi ved kun lidt om folks mangefacetterede ræsonnementer og begrundelser for deres valg og fravalg af teknologi i konkrete politiske sammenhænge. Hvorfor anvendte ægypterne og tuneserne i vid udstrækning Facebook og Twitter til at organisere protester under Det Arabiske Forår, men ikke WhatsApp, "det foretrukne sociale redskab i den arabiske verden"? Dette projekt har til formål at skabe vigtig ny viden om sådanne spørgsmål ved at undersøge, hvordan mennesker træffer valg vedrørende teknologibrug i deres politiske kampe for social retfærdighed.

Hvilke perspektiver er der i dit projekt?

Vi ved ganske meget om, hvilke teknologier folk bruger i forskellige politiske sammenhænge; vi så eksempelvis, at Det Arabiske Forår fik betegnelser som "Twitter-oprør" og "Facebookrevolution". Vi ved derimod meget lidt om, hvorfor og hvordan folk træffer beslutning om at bruge nogle, men ikke andre teknologier i konkrete politiske kontekster. Dette er spørgsmål, som mit projekt begynder at svare på. Jeg vil se nærmere på, hvordan folks opfattelser, fortolkninger og overvejelser samt deres forskellige teknologiske kompetencer spiller ind, når de tager specifikke teknologier i brug i politiske konflikter. Derved bliver det muligt at beskrive, hvordan teknologier tjener forskellige individers interesser og fællesskaber på forskelligartede måder.

Hvad kan dit projekt betyde for det omgivende samfund?

Både den enkelte borger og grupper i civilsamfundet, som arbejder for social retfærdighed, vil kunne drage nytte af resultaterne fra dette projekt. Projektet vil bidrage til en øget forståelse af den rolle, som tilvalg og fravalg af teknologier spiller i politiske konflikter, og vil derved fremme social retfærdighed og ligestilling. Resultaterne fra projektet vil, på baggrund af især dets globale og komparative perspektiv, sætte os i stand til at erkende samfundenes mangfoldighed og heterogenitet, ikke mindst når det kommer til valg og brug af teknologier i forbindelse med politiske konflikter.

Fakta om Sapere Aude-bevillingerne

  • Sapere Aude betyder ”Vov at vide”.

  • Sapere Aude-bevillingen giver excellente, yngre forskere, dvs. forskere, der har præsteret forskning i toppen inden for deres felt, mulighed for at udvikle og styrke egne forskningsidéer og starte egne forskergrupper. Virkemidlet skal desuden fremme mobilitet internationalt og nationalt mellem forskningsmiljøer og styrke karrierer.

  • Danmarks Frie Forskningsfond har modtaget 404 ansøgninger og uddelt 42 bevillinger svarende til en succesrate på 10 %.
    Antallet af kvindelige ansøgere var 125, og der blev givet 12 Sapere Aude Forskningsleder-bevillinger til kvinder, hvilket giver en succesrate på 10 %. For mandlige ansøgere er succesraten 11 % med 279 ansøgninger og 30 bevillinger.