19. november 2021

Tværfaglig forskning skal bekæmpe madspild

bevilling

Lektor Janus Mortensen fra HUM skal sammen med kolleger fra jura og naturvidenskab samt fire eksterne aktører fra madspildsområdet undersøge, hvordan vi undgår madpild i samfundet. Projektet hedder "Bekæmpelse af madspild – samspil mellem værdier, valg og vaner" og støttes med 4,9 millioner kroner af VELUX FONDENS HUMpraxis-program.

VELUX FONDENS HUMpraxis-program støtter projektet Bekæmpelse af madspild.

I Danmark er der bred enighed om, at madspild må bekæmpes og begrænses, jf. FN’s verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og ansvarlig produktion. Alligevel opstår der ifølge Miljøstyrelsen 814.000 tons madspild årligt i Danmark. En stor del af spildet sker sent i værdikæden, nemlig hos forbrugerne og hos detailhandlen – og i samspillet mellem dem.

Derfor er forskere fra Københavns Universitet humanistiske, juridiske og naturvidenskabelige områder gået sammen med fire centrale aktører fra madspildsområdet - Forbrugerrådet Tænk, FødevareBanken, Stop Spild Lokalt og Salling Group - for sammen at finde løsninger på madspildsproblemet. Det skal ske ved at undersøge, hvilke barrierer og muligheder der findes for at undgå madspild i samspillet mellem forbrugere, detailhandel og madspildsorganisationer.

Styrken ved projektet er ifølge sprogforsker Janus Mortensen, lektor ved Center for Internationalisering og Parallelsproglighed,  netop den tværfaglige tilgang til problemløsningen: 

-  En af de mange spændende udfordringer i projektet er at undersøge hvordan humanistisk forskning, med udgangspunkt i sociolingvistiske forståelser af sprogs sociale betydning, kan bruges til at belyse et komplekst samfundsmæssigt problem som madspild – i samspil med andre fagligheder og eksperter fra praksis.

Om projektet

Ved hjælp af tværfaglig forskning og tæt samarbejde mellem forskere og praksispartnere har projektet til hensigt at bidrage til forståelsen af madspild som et komplekst samfundsmæssigt problem og udvikle nye tiltag til bekæmpelse af madspild.

Lektor Karina Kim Egholm Elgaard fra Det Juridiske Fakultet leder sammen med lektor Janus Mortensen fra Det Humanistiske Fakultet projektet. Ud over de to forskningsledere deltager postdoc Kamilla Kraft fra Center for Internationalisering og Parallelsproglighed og to andre postdocs i projektet. De to forskningsledere skal derudover samarbejde med forskere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på naturvidenskab.

Kontakt

Lektor og CO-PI Janus Mortensen
Center for Internationalisering og Parallelsproglighed
Københavns Universitet
Telefon: 35 33 40 20
Mail: jamo@hum.ku.dk 

Emner