18. november 2021

Tendenser i kommunikationsrådgivningen lige nu

Kommunikation

Relationer og rådgiverroller blev diskuteret ivrigt på sidste uges store konference ’Fremtidens Rådgiver 2021’ på HUM. Konferencen var for kommunikationsrådgivere, -forskere og -studerende.

Gitte Gravengaard, NorS
Lektor Gitte Gravengaard gav et overblik over den nyeste forskning i kommunikationsrådgivning.

Over 300 havde tilmeldt sig konferencen, som er en vigtig del i den co-creation mellem forskere og praktikere, som er hjørnestenen i forskningsprojektet ’Fremtidens Rådgiver’.

Oplægsholderne og paneldeltagerne på konferencen talte da også netop både forskere og praktikere – og dagens diskussioner fokuserede i høj grad på de nyeste trends inden for forskningen i kommunikationsrådgivning og på de erfaringer, kommunikationsrådgiverne har fra deres egen praksis. På den måde forsøgte konferencen – ligesom forskningsprojektet – at koble forskning og praksis til gavn for begge områder.

Hovedemnerne på dagen var:

  • Hvilke konsekvenser har Covid-19 haft for kommunikationsrådgiverne – og hvad kan vi lære af det?
  • Hvordan skaber man gode relationer til dem, man rådgiver?
  • Hvilke trends oplever vi i øjeblikket i forskningen og i praksis – og hvordan vil fremtiden se ud for kommunikationsrådgiverne?
  • Hvilke nye roller og kompetencer bliver vigtige for fremtidens kommunikationsrådgiver?

Fire trends i tiden

Lektor i kommunikation Gitte Gravengaard gav et overblik over den allernyeste forskning på området. Generelt, forklarede hun, kan man tale om fire meget vigtige tendenser, som afspejles i de fem store danske og internationale surveys, som er udført inden for det sidste års tid:

  1. Øget kobling af kommunikation og forretning. Kommunikation og k-rådgiveren skal for alvor understøtte forretningen.
  2. K-rådgiveren spiller flere roller i organisationen – udover af være producent af kommunikationsprodukter – og det stiller øgede krav til k-rådgiverens kompetenceprofil.
  3. Covid-19 har skabt forandringer for k-afdelingen og k-rådgiveren. En del har oplevet at komme tættere på ledelsen og på beslutningerne – og har dermed konsolideret deres rolle i organisationen. Andre har ikke oplevet denne forandring.
  4. Generelt bruger k-rådgiverne ikke meget tid på at diskutere, hvad god rådgivning er. Og det betyder, at få har personlige mål for deres rådgivningspraksis, og at man kan være usikkker på, om man lever op til de forventninger andre har til en.

Konferencen tog udgangspunkt i disse temaer – og både forskere, praktikere og studerende engagerede sig i de mange diskussioner og gav også selv deres bud på, hvad kommunikationsbranchen skal have mest vægt på i de kommende år

Konferencen var arrangeret af lektor i Kommunikation fra NorS Gitte Gravengaard, som leder forskningsprojektet ’Fremtidens Rådgiver’. Det var tredje gang, konferencen blev afholdt – og den var som vanligt skabt i et tæt samarbejde mellem KU og K1 Kommunikationsforening, Kommunikation & Sprog, Magisterforeningen og Kommunikationsforum.

Læs mere om projektet 'Fremtidens Rådgiver'.