12. februar 2021

Misforstået hensyn til alle holdninger forstærker klimaskepsis

Klimaforskning

Ny bog belyser, hvordan klimaskepsis bliver forstærket af af journalistiske grundregler, sociale medier og parlamentariske former.

Debat om klimaforandringer på NBC's Meet the Press - en for, en imod
Debat om klimaforandringer på NBC's Meet the Press - en fortaler, en modstander

I USA tvivler op mod 40% af befolkningen på, at klimaforandringer findes eller er menneskeskabte. Det viser en ny måling fra Yale School of the Environment. Til sammenligning er det tilsvarende tal blandt klimaforskere under 1%. Kløften mellem forskere og befolkning skyldes ifølge lektor Sune Auken fra Københavns Universitet et indbygget balanceproblem i klimadiskussioner fx i medier og blandt politikere.

-  Både tv-debatter eller fx vigtige kongreshøringer i USA om klimaforandringer kræver, for at formatet skal fungere, at der er to parter til stede, som taler for og imod spørgsmålet. Det sker som en del af det politiske og journalistiske krav om objektivitet og balancerede debatter, hvor alle parter kommer til orde. På den måde kommer selve formen til at bekræfte, at det giver mening og er legitimt at være enten for eller imod klimaforandringer, siger Lektor Sune Auken fra Københavns Universitet, der netop har udgivet bogen ’Genre in the Climate Debate’ sammen med Christel Sunesen, der er selvstændig konsulent.

- 99 ud af 100 klimaforskere i hele verden er fuldstændig enige om, at klimaforandringer er virkelige og menneskeskabte. En objektiv og fair journalistisk debat burde derfor i 99% af tilfældene give plads til at diskutere klimaspørgsmål ud fra præmissen om, at de findes – og handle om løsninger, siger Auken.

Mod en ny klimaforståelse

I den nye bog finder man en lang række analyser af, hvordan klimaspørgsmålet bliver behandlet i en række forskellige ’genrer’, fx politiske høringer, avistegninger, nyhedssatire og Twitterdebatter. På den måde er bogen en milepæl inden for genreforskning, der siden 1980’erne er blevet mere og mere udbygget som kulturanalytisk disciplin.

- Genrer kan bruges til forstå menneskers tanker og handlinger igennem. Hvad enten det er genren ’politisk høring’, avisartikel’ eller ’facebookopslag’ fungerer de som strukturer for vores forståelse og kommunikation. Vi mener at kunne se, at befolkningers fortsatte klimaskepsis hænger sammen med balanceproblemer i de genrer, spørgsmålet debatteres i. Det er alvorligt, fordi den fortsatte skepsis legitimerer, at politikere og virksomheder sidder på hænderne, og den er dermed en af årsagerne til, at den grønne omstilling er bagud. Hvis vi bliver mere bevidste om problemet, kan vi ændre genrerne, så de giver et mere retvisende billede af fakta, siger Sune Auken.

’Genre in the Climate Debate’ udkom på forlaget De Gruyter d. 2. februar. Bogen kan downlades gratis efter reglerne om open access på www.degruyter.com.

Emner