9. december 2021

Stor privat donation til Book of Books-projektet

Donation

Professor Matthew Driscoll har modtaget 500.000 dollar af en privat donor til projektet "Book of books" - en sjælden bog, som tilhørte Hernando Colón (1488-1539), søn af den berømte opdagelsesrejsende Christoffer Columbus. Bogen, som blev fundet i Den Arnamagnæanske Samling i 2019, indeholder en fortegnelse over 2000 bøger fra Colóns universalbibliotek, og forskningsprojektet skal bl.a. identificere, hvilke bøger samlingen rummede. Den private donation skal gå til et phd-stipendium for en ung forsker samt ét års forlængelser til en videnskabelig assistent og to postdoc’er.

Hernando Colóns Libro de los epítomes - eller Book of Books - som blev fundet i Den Arnamagnæanske Samling i 2019.
Hernando Colóns Libro de los epítomes - eller Book of Books - som blev fundet i Den Arnamagnæanske Samling i 2019.

I begyndelsen af 1500-talet besluttede Hernando Colón, søn af den navnkundige opdagelsesrejsende Christoffer Columbus, sig for at bruge en del af sin enorme rigdom til at etablere et universalbibliotek, som gerne skulle indeholde ”enhver bog på ethvert sprog og om ethvert emne”. Da han døde i 1539, bestod hans bibliotek i Sevilla af ca. 15.000 mestendels trykte bøger - den største bogsamling i Europa på det tidspunkt.

For at holde styr på samlingen, opfandt han et avanceret registreringssystem, som bestod af flere registre og en samling Epítomes, som skulle indeholde resuméer af samtlige værker i biblioteket. Alle disse registre findes stadigvæk på Biblioteca Colombina i Sevilla – på nær El libro de los epítomes, som man længe mente var gået tabt. Indtil forskerne på Den Arnamagnæanske Samling for to år siden opdagede, at de faktisk havde den stående i deres håndskriftboks her Det Humanistiske Fakultet.

- Bogens tykkelse er 15 cm, hvilket gør den til den største, eller i hvert fald tykkeste, bog i Den Arnamagnæanske Samling. De første 100-120 blade mangler. Teksten begynder midt i resumé nr. 140. I sin nuværende tilstand rummer håndskriftet knap 2000 resuméer, dvs. blot en syvendedel af samlingen. Om der nogensinde var flere vides ikke, fortæller professor Matthew Driscoll, som leder forskningsprojektet om bogen sammen med professor Morten Heiberg.

Den britiske forsker Edward Wilson-Lee, som har skrevet to bøger om Colón og hans bibliotek, har betegnet opdagelsen af den tabte Libro som “the most exciting development in early modern book history for decades”. På opfordring af ham og andre forskere søgte Matthew Driscoll Carlsbergfondet om penge til et forskningsprojekt, der kaldes ”The book of books”.

Projektet har tre hovedformål:

  1. At identificere alle de bøger, der omtales i El libro, og undersøge, om de stadigvæk findes i Biblioteca Colombina, og hvad Colón siger om dem i de andre registre.

  2. At lave en udgave af hele bogens tekst, både digitalt og som en trykt bog, ledsaget af en oversættelse til engelsk (udgivelsen, der forventes at rumme 6 store bind, udkommer hos Oxford University Press).

  3. At undersøge de forbindelser mellem Danmark og Spanien i det 17. århundrede, der førte til, at en stor mængde spanske bøger endte i danske samlinger.

Opdagelsen af den ”tabte” Libro førte til en del medieopmærksomhed, med artikler i The Guardian, Weekendavisen, Smithsonian Magazine og hundredvis af aviser rundt omkring i verden. Og det er den opmærksomhed som nu har ført til at en privat donor, som har læst om projektet, henvendte sig til Matthew Driscoll med et tilbud om finansiel støtte til projektet – en halv million dollar.

- Det var næsten for godt til at være sandt. Pengene skal gå til et phd-stipendium for en ung latinist samt
ét års forlængelser til vores videnskabelig assistent og to postdoc’er, sluttter Matthew Driscoll.

Læs mere om forskningsprojektet Book of Books.

Emner