28. oktober 2020

Søren Overgaard modtager Einar Hansens forskningspris

Hæder

Den dansk-svenske Einar Hansens Forskningsfond tildeler lektor i filosofi Søren Overgaard årets danske pris for fremragende humanistisk forskning.

Søren Overgaard

Søren Overgaard modtager ifølge fondsbestyrelsen prisen, fordi hans arbejde på fornem vis ’forener ideer fra fænomenologi og analytisk filosofi’. Bestyrelsen skriver i sin begrundelse:

- Søren Overgaards udgangspunkt har været studier af Husserl og Heidegger, og han har fortsat sit arbejde med fænomenologien, hvor han i dag er et centralt navn. Hans forskningsinteresser er undervejs kommet til at omfatte væsentlige dele af det tyvende århundredes filosofi, og i dag er hans væsentligste arbejdsfelt perception og social kognition. Han har via sit arbejde på Center for Subjektivitetsforskning, hvor han er en af kernekræfterne, været med til at gøre Københavns Universitet til internationalt førende på det område.

Om prisen

Einar Hansens Forskningsfond blev stiftet af forlæggeren og skibsrederen Einar Hansen. I fondens bestyrelse sidder forskere fra Københavns og Lunds universiteter, og den skal virke for samarbejde mellem de to universiteter på hver side af Øresund. Hvert år bliver der både uddelt en pris til en dansk og svensk forsker.

Årets svenske Forskningspris går til Daniel Möller, docent i litteraturvidenskab ved Lunds universitet.

Daniel Möllers forskning har især drejet sig om 16- og 1700-tallets svenske poesi. Han er blevet en af de tydeligst profilerede forskere på dette felt, og han har med dygtighed bidraget til at få den gamle poesi frem i lyset igen.

Kontakt

Lektor Søren Overgaard
Institut for Kommunikation
Mail: s.overgaard@hum.ku.dk
Telefon: 35 32 86 87