1. oktober 2020

Læseforskere skal udvikle opsporingsredskab og undervisning til børn i risiko for ordblindhed

Bevilling

Mange børn med forøget risiko for ordblindhed går for længe uden at få den nødvendige støtte, og det har negative konsekvenser for deres indlæring og trivsel i skolen. Men det skal et nyt testredskab, som forskere på Center for Læseforskning skal udvikle, ændre. Testen, der udvikles med støtte fra Egmont Fonden, vil gøre det muligt at opspore elever med stor risiko for ordblindhed i 2. klasse. Desuden skal projektgruppen udvikle særlige undervisningsforløb for elever med forøget risiko for ordblindhed i 1. klasse

Egmont Fonden finansierer udviklingen af de nye redskaber til tidlig opsporing af ordblindhed.
Egmont Fonden finansierer udviklingen af de nye redskaber til tidlig opsporing af ordblindhed.

Det er nødvendigt at udvikle et nyt testredskab for at udfylde det hul, der i dag er mellem den ordblinderisikotest, der kan benyttes i børnehaveklassen og 1. klasse, og den nationale ordblindetest, som først kan tages i brug i foråret i 3. klasse:

”Der er et meget langt spring mellem de to test for børn i de tidlige skoleår. Det kan desværre medføre, at nogle børn med forøget risiko for ordblindhed må vente helt til 3. klasse eller længere, før de bliver undersøgt nærmere og kan få den rigtige undervisning og støtte i skolen,” siger lektor Anna Steenberg Gellert, som gennemfører forskningsprojektet i samarbejde med professor Carsten Elbro, lektor Mads Poulsen, videnskabelig assistent Mette Stidsen samt konsulenterne Dorthe Klint Petersen og Ina Borstrøm.

Hun uddyber:

”Vi har i flere år tænkt, at det var vigtigt at få lukket testhullet. Derfor er vi meget glade for, at vi med donationen fra Egmont Fonden nu kan gennemføre et forskningsprojekt, hvor vi skal følge en stor gruppe børn fra 0. til 3. klasse og i den sammenhæng udvikle og afprøve et redskab til 2. klasse, samtidig med at vi også udvikler og afprøver individuelt tilpassede undervisningsforløb for elever med forøget risiko for ordblindhed i 1. klasse. Elevernes udbytte af disse undervisningsforløb skal sammenlignes med udviklingen blandt andre elever i risiko for ordblindhed, som deltager i den undervisning, deres skoler normalt tilbyder. Vi skal undersøge betydningen af de individuelt tilpassede forløb for elevernes læse- og staveudvikling, motivation og selvopfattelse på både kort og lang sigt.”

Egmont Fonden finansierer udviklingen af de nye redskaber til opsporing og de særlige undervisningsforløb med 5,4 mio. kr.

Opsporingsredskaberne til 2. klasse forventes klar til brug i landets skoler tidligst i 2024.

Læs mere om projektet og Center for Læseforsknings andre aktiviteter på centrets hjemmeside.

Lektor Anna Steenberg Gellert
Center for Læseforskning, Københavns Universitet
Mail: agellert@hum.ku.dk  

Emner