27. november 2020

Forskere og civilsamfund skal skabe nye løsninger for udsatte flygtninge

bevilling

Årtiers fokus på integration af flygtninge er afløst af et fokus på selvforsørgelse og hjemrejse. Nu skal et nyt VELUX-støttet forskningsprojekt ledet af lektor Marie Sandberg undersøge, hvilke konsekvenser det nye fokus har for flygtninge, frivillige og fagprofessionelle – og i tæt samarbejde med blandt andet Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp skabe løsninger, der kan mindske flygtningenes udsathed og uvished.

Lektor og centerleder Marie Sandberg, Centre for Advanced Migration Studies, Københavns Universitet
Lektor og centerleder Marie Sandberg, Centre for Advanced Migration Studies, Københavns Universitet

I mange år har arbejdet for de frivillige i civilsamfundsorganisationer som Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp handlet om at hjælpe flygtninge i Danmark med at integrere sig, navigere i velfærdssamfundet og skabe netværk. Det har ændret sig nu, hvor fokus i flygtningepolitikken i højere grad er på selvforsørgelse og hjemrejse.

- Man kan sige, at det ikke bare er flygtningene selv, men alle grupper i arbejdet med flygtninge, som er udsat for et krydspres på grund af de nye regler, fordi det nu både handler om at skabe en form for tilværelse for flygtningene i Danmark, hvor de skal kunne forsørge sig selv og samtidig blive klar til at rejse hjem igen. Det skaber nogle nye grænseflader mellem offentlige myndigheder, civilsamfund og flygtninge, som fx betyder, at frivillige skal kunne omstille sig hurtigt til at kunne orientere sig henholdsvis rådgive ud fra skiftende og ofte komplekse lovgivninger, fortæller lektor og centerleder Marie Sandberg, der skal lede det nye forskningsprojekt ’Boundary Work – nye grænseflader mellem stat, civilsamfund og flygtninge i en selvforsørgelses- og hjemrejsekontekst’, som er støttet af VELUX FONDENs HUMpraxis program med 6,2 millioner kroner.

Centre for Advanced Migration Studies

Centre for Advanced Migration Studies (AMIS) ved Københavns Universitet er et tværfagligt center for migrationsforskning, som kombinerer humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til migration; herunder historie, etnologi, religion, filosofi, sociolingvistik, litteratur- og kunststudier.

Centret ledes af lektor og etnolog Marie Sandberg, som altså også leder projektet ’Nye grænseflader mellem stat, civilsamfund og flygtninge i en selvforsørgelses- og hjemrejsekontekst’ støttet af VELUX FONDENs HUMpraxis program.

AMIS udbyder en toårig, international kandidatuddannelse i Advanced Migration Studies, og en stærk integration mellem undervisning og forskning er af central betydning for AMIS’ uddannelsesprofil.

Forskerne skal gennem etnografisk feltarbejde, som involverer tæt dialog med og samspil mellem flygtninge, frivillige og velfærdsprofessionelle skabe ny viden om de ændrede grænseflader, herunder nye roller for civilsamfundet. De skal desuden udvikle nye indsatser, der giver flygtninge øget indsigt i rettigheder og bedre handlemuligheder samt styrke samarbejdet på tværs af forskning og praksis, så viden og udviklede indsatser både bliver forskningsbaserede og praksisrelevante.

Deltagerne i det tværdisciplinære projekt er medarbejdere i Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp samt forskere fra Centre for Advanced Migration Studies (AMIS) ved Københavns Universitet og Professionshøjskolen Absalons Center for Socialt Arbejde og Forvaltning.

- Samarbejdet mellem forskere og civilsamfund betyder, at der er større chance for, at den viden, projektet skaber, vil være relevant for dem, der arbejder praktisk med feltet, og at den rent faktisk vil blive anvendt. Vi ser et stort potentiale i projektgruppens kombination af partnere, og det er et scoop at både Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp deltager, da de som landsdækkende civilsamfundsorganisationer har årtiers erfaring med at styrke frivilligt integrationsarbejde og samarbejde med kommuner.

Emner