5. november 2020

Ny bog viser Muhammads mange facetter

islamforskning

I sin nye bog "Muslimernes Muhammad – og alle andres" fortæller professor Jakob Skovgaard-Petersen historien om, hvordan skiftende tider og ikke mindst skiftende kulturer har fortolket profetens liv, ord og gerninger; fra de tidligste kilder og frem til i dag, hvor to milliarder mennesker bekender sig til islam, og hvor også mange ikke-muslimer har stærke meninger om Muhammad.

Fine Arts Library, Special Collections, Harvard University
Muhammads himmelrejse (mi`raj). Her med træk fra såvel ældre islamisk som europæisk kunst. Det elskede motiv fra miniaturer i bøger er her overført til plakatkunst. Teheran ca. 1950.

Hvor meget ved vi egentlig vi om den historiske figur Muhammad, som grundlagde religionen islam, og som døde i Medina omkring år 632? Ikke meget Ifølge professor og islamforsker Jakob Skovgaard-Petersen. Men det er heller ikke lange diskussioner af de biografiske detaljer i Muhammads liv, der er hovedærindet med hans nye bog "Muslimernes Muhammad – og alle andres":

- Det, der er det interessante ved Muhammed, er efter min mening ikke, hvem han oprindelig var, men hvem han er blevet. Både for de mange muslimer, som har et nært forhold til ham, men jo også for de mange ikke-muslimer, der er optagede af ham, forklarer Jakob Skovgaard-Petersen.

Han uddyber:

- I den offentlige debat støder man tit på bemærkninger a la: Muhammad siger sådan og sådan om kvinder, og der står sådan og sådan om kvinder i Koranen, så derfor må muslimerne mene det samme. Men sådan kan man ikke slutte. Muslimerne har gennem de snart 1400 år, islam har eksisteret, forstået og fortolket Muhammad på mange forskellige måder, fordi mennesker ser forskelligt på tingene i bestemte historiske perioder og i bestemte kulturer. Min hovedpointe er derfor, at der med tiden er akkumuleret en hel række forskellige fortolkninger af Muhammad. Det demonstrerer jeg ved at undersøge, hvordan bestemte nøglebegivenheder i hans liv er blevet udlagt.

Kristen Muhammad-påvirkning

Jakob Skovgaard-Petersens bog er den første bog på dansk, som forsøger at beskrive de mange udviklinger, som Muhammad-figuren har gennemgået både i den muslimske og den kristne verden. Og de udviklinger er vigtige, hvis man vil forstå nogle af de centrale konflikter internt i den muslimske verden, men også konflikterne mellem Vesten og nogle muslimer:

- Det er nok de færreste, der ved, at både det kristne Mellemøsten og det kristne Europa har en lang tradition for fortolkninger af Muhammad, og at de fortolkninger har spillet en afgørende rolle for udviklingen af muslimernes egne Muhammad-forståelser. Det skete fx, da muslimerne i 800-tallet erobrede store områder i Mellemøsten, hvor kristne, som var majoriteten, beklagede sig over, at Muhammed ikke kunne lave ordentlige mirakler, fortæller Jakob Skovgaard-Petersen og fortsætter:

- I 1800- og 1900-tallet, da de kristne vendte tilbage til Mellemøsten, denne gang som erobrere og kolonisatorer, var det især Muhammads mange koner, som de beklagede sig over. Og hver gang har muslimerne skullet forsvare og forklare Muhammad. Det samme gælder i dag, hvor anti-muslimske debattører anklager Muhammad for at være pædofil. Så muslimerne har, ud over deres egne fortolkninger af Muhammad, også udviklet en række fortolkninger af Muhammad i en form for vekselvirkning med kristne op igennem historien.

Ud over Muhammad-figurens mange inkarnationer gennem historien indeholder "Muslimernes Muhammad – og alle andres" blandt andet også analyser af de mange dramatiseringer af Muhammads liv på film og tv, de satiriske behandlinger af Muhammad (fx De sataniske vers og Muhammadkrisen) og Muhammad på de skrå brædder.

"Muslimernes Muhammad – og alle andres" udkommer 6. november på Gyldendal.

Emner