20. november 2020

Niels Valdemar Vinding får stor bevilling til projekt om sharia i Danmark

bevilling

En lærebog om sharias møde med det danske velfærdssamfund var med til at formgive ideen til forskningsprojektet Producing Sharia in Context, som Danmarks Frie Forskningsfond netop har bevilget 6,2 millioner kroner til.

Niels Valdemar VInding
Niels Valdemar Vinding

Tidligere i år udgav islamforsker Niels Valdemar Vinding sammen med sin kollega Jesper Petersen lærebogen ’Sharia og Samfund – Islamisk ret, etik og praksis i Danmark’ målrettet fagprofessionelle som politifolk, socialrådgivere og skolelærere, som med deres faglighed skal håndtere shariarelaterede problemer i deres hverdag. Lærebogen, som har fået pæn omtale i danske medier, er resultatet af mange års interesse for, hvordan islamiske normer og institutioner påvirkes og omformes i mødet med samfund og samtid.

Nu følges bogen så op af forskningsprojektet Producing Sharia in Context, som netop har modtaget en bevilling på 6,2 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond, og som Niels Valdemar Vinding skal lede som såkaldt Sapere Aude Forskningsleder de næste tre år:

- Lidt populært kan man sige, at det her er et eksempel på undervisningsbaseret forskning. Vi besluttede os for at skrive bogen, fordi vi kunne se, at der var et stort vidensbehov ude blandt de mange fagprofessionelle, som i deres dagligdag møder shariarelaterede problemer – og derudover også et helt generelt vidensbehov i det danske samfund. I arbejdet med bogen dukkede der imidlertid mange nye og vigtige spørgsmål op, som vi gerne vil besvare med vores forskning, fortæller Niels Valdemar Vinding og uddyber:

- Helt grundlæggende handler både bogen og forskningsprojektet om, at danske muslimers shariapraksis er en meget omskiftelig størrelse. I det danske samfund bliver en væsentlig del af sharia fortolket og konkretiseret i mødet med helt almindelige samfundsfunktioner såsom skolelærere og socialrådgivere – eller fængselsbetjente, der fx forhandler med muslimske indsatte om, hvilke rimelige hensyn der skal tages til dem om fredagen. Samtidig kan vi se, at muslimers stillingtagen til aktuelle spørgsmål som klima og bæredygtighed, køn og ligestilling, ret og demokrati er med til at flytte deres forståelse af meningen med de guddommelige budskaber. De spørgsmål ville vi meget gerne arbejde videre med forskningsmæssigt, og det har DFF nu givet os mulighed for.

Tørt og tværvidenskabeligt

Ud over Niels Valdemar Vinding vil Producing Sharia in Context bestå af en ph.d.-studerende og to postdocs, som repræsenterer forskellige faglige traditioner inden for de såkaldt ”tørre” discipliner:

- Den første store opgave for projektet bliver at indsamle de interviews, observationer, udsagn og tekster, der samlet set skal vise, hvordan sharia er påvirket og betinget af sin samtid og kontekst. Det kræver metodisk stærke og fagligt velbaserede antropologiske, sociologiske og juridiske undersøgelser. Derfor har vi ud over forskere med baggrund inden for islam og religionsstudier, som jeg selv og Jesper Petersen, også brug for forskningsekspertise inden for fx sociologi og jura. Så projektgruppen kommer til at bestå af et stærkt tværfagligt team, som kan spejle de sfærer i samfundet, hvor sharia er til forhandling.

Om DFF's Sapere Aude-forskningsmidler

Sapere Aude: DFF-Forskningsleder giver excellente, yngre forskere, dvs. forskere, der har præsteret forskning i toppen inden for deres felt, mulighed for at udvikle og styrke egne forskningsidéer og starte egne forskergrupper.

Virkemidlet skal desuden fremme mobilitet internationalt og nationalt mellem forskningsmiljøer og styrke karriere, herunder give de dygtigste talenter mulighed for at sætte et team af forskere og gennemføre forskning på højt internationalt niveau.
Danmarks Frie Forskningsfond består af 84 anerkendte forskere fordelt på fem forskningsfaglige råd. Samlet vurderer rådene cirka 3.000 ansøgninger og uddeler cirka 1,5 milliarder kroner til 400-500 forskerinitierede projekter årligt.

Emner