14. maj 2020

Ny dekan til Det Humanistiske Fakultet

Ny dekan

Dekan på Det Teologiske Fakultet, Kirsten Busch Nielsen, har sagt ja til at stå i spidsen for Det Humanistiske Fakultet fra den 1. juni 2020 og indtil en ny dekan er ansat – forventeligt i løbet af foråret 2021.

Dekan Kirsten Busch Nielsen
Dekan Kirsten Busch Nielsen. Foto: Københavns Universitet

Det er en rutineret leder, der nu tager tøjlerne på Det Humanistiske Fakultet. Dekan Kirsten Busch Nielsen har 20 års erfaring med ledelse på KU, og hun løfter tilmed en række tværgående opgaver på hele universitetet som formand for KU's forskningsudvalg (KUFIR), Det Personalepolitiske Udvalg (PPU) og som leder af KU's engagement i universitetsalliancen 4EU+.

– Jeg er rigtig glad for, at Kirsten har sagt ja til at overtage den vigtige opgave som dekan på Det Humanistiske Fakultet med kort varsel. Kirsten er en stærk, kompetent og erfaren leder, og hun er den helt rette til at sikre fortsat udvikling af forskningen, uddannelserne og administrationen, sikre de humanistiske fags samspil med hinanden og resten af KU og lægge fundamentet for en skarpere profil for fakultetet, siger rektor Henrik C. Wegener.​

Kirsten er en stærk, kompetent og erfaren leder, og hun er den helt rette til at sikre fortsat udvikling af forskningen, uddannelserne og administrationen.

Rektor Henrik C. Wegener

​Samtidig med konstitueringen af Kirsten Busch Nielsen som dekan har rektor valgt at udskyde rekrutteringen af henholdsvis en prodekan for uddannelse og en fakultetsdirektør på Det Humanistiske Fakultet til foråret 2021. Prodekan Jens Erik Mogensens og fakultetsdirektør Kristian Boye Petersens åremålsansættelser udløber med udgangen af august, men de vil begge fortsætte i midlertidige ansættelser frem til 1. maj 2021.​

Det bliver en af Kirsten Busch Nielsens opgaver at sidde for bordenden, når der skal ansættes ny prodekan for uddannelse, ny prodekan for forskning og ny fakultetsdirektør.

– Det er med stor ydmyghed, at jeg tager imod opgaven som konstitueret dekan på Det Humanistiske Fakultet. Jeg glæder mig til at lære fakultetet at kende på nært hold, og der er selvfølgelig brug for, at jeg hurtigt sætter mig ind i opgaverne. Jeg tror og håber, at jeg kan bringe mine universitetserfaringer godt i spil og sammen med studerende, medarbejdere og ledere føre udviklingen af den humanistiske forskning og de humanistiske uddannelser ved Københavns Universitet stærkt videre, siger Kirsten Busch Nielsen.

Nuværende prodekan på Det Teologiske Fakultet, Carsten Selch Jensen, vil i konstitueringsperioden fungere som dekan på Det Teologiske Fakultet.  ​

Kirsten Busch Nielsens ansættelser:

(alle ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet)

  • Dekan (siden 2013)
  • Prodekan (2011-2013)    
  • Studieleder (2002-2010)
  • Institutleder, Institut for Systematisk Teologi (1999-2002)
  • Professor i dogmatik med økumenisk teologi (siden 2008)
  • Lektor i dogmatik med økumenisk teologi (1999-2008)
  • Adjunkt i systematisk teologi (1995-1999)

Emner