14. maj 2020

Forskere skal undersøge danskernes forhold til religion og værdier i en krisetid

religion

Et hold af religionsforskere og psykologer skal det næste år undersøge, hvordan coronakrisen påvirker danskernes religiøse og eksistentielle værdier og deres mentale helbred. Undersøgelsen kan give sundhedsfagligt personale og religiøse institutioner vigtig viden om, hvordan de hjælper mennesker gennem kriser. Forskningen støttes af VELUX FONDENs COVID-19-initiativ.

Coronakrisen har vendt op og ned på vores dagligdag.
Coronakrisen har vendt op og ned på vores dagligdag.

Den aktuelle COVID-19-epidemi har på få måneder vendt op og ned på dagligdagen for alle danskere, og konsekvenserne for samfundet og det enkelte menneske kan være store og svære at forudsige. Nu tager en tværfaglig gruppe af religionsforskere og psykologer hul på arbejdet med undersøge effekterne af krisen på danskernes religiøse og eksistentielle praksisser og på deres mentale velbefindende.

Bliver vi fx mere religiøse, når vi oplever en stor krise som COVID-19-udbruddet? Eller vender vi os fra de religiøse forestillinger og søger mod ikke-religiøse autoriteter som forskere og myndigheder? Og hvordan forholder vi os til vores medmennesker og omverdenen i så ekstrem en situation? Bliver vi mindre tillidsfulde? Det er blot nogle af de spørgsmål, som forskerholdet skal forsøge at få svar på:

- Gennem tidligere undersøgelser fra blandt andet 2017 og 2019 har vi et godt billede af, hvordan vi danskere under normale omstændigheder forholder os til religion og almenmenneskelige værdier. Men vi ved ikke særlig meget om, hvordan en voldsom krise som den, vi oplever lige nu, påvirker os, forklarer religionssociolog og forskningsleder Peter Birkelund Andersen, som gennemfører undersøgelsen sammen med syv andre forskere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og universitetshospitaler. Han uddyber:

- Vi håber selvfølgelig, at det ekstra pres, som mange danskere oplever under epidemien, forsvinder igen, når krisen slutter. Men vi kan godt være bekymrede for, at den vil efterlade sig mere permanente spor. Derfor er det vigtigt at undersøge, hvordan krisen påvirker os, så religiøse institutioner og sundhedsfagligt personale ved, hvordan de bedst hjælper de danskere, der måtte have behov for hjælp, under og efter krisen.

Dataindsamlingen begynder med det samme

Undersøgelsen, der strækker sig over 12 måneder, foretages ved hjælp af tre spørgeskemaer, der altså også baserer sig på spørgsmål fra tidligere lignende undersøgelser. På den måde vil det være muligt at sammenligne danskernes forhold til religion og værdier før, under og efter krisen.

Det første spørgeskema er klar til at blive udsendt til 1.500 repræsentativt udvalgte danskere allerede i denne uge.

Løbende formidling af resultater

Forskerne vil ud over andre undersøgelser i VELUX FONDENs COVID-19-initiativ blandt andet være i tæt kontakt med HOPE-projektet, der undersøger danskernes adfærd under COVID-19-epidemien, og løbende formidle resultaterne af undersøgelsen til forskerkolleger og offentligheden.

Derudover vil forskningen danne grundlag for en række videnskabelige artikler og en rapport, der forventes offentliggjort i december 2020.

Kontakt

Forskningsleder og religionssociolog Peter Birkelund Andersen
Københavns Universitet
Mobil: 51 30 30 13
Mail: peterba@hum.ku.dk

Religionspsykolog Peter la Cour
Mail: peterlacour@mail.dk
Mobil: 21 80 86 82

Emner