7. januar 2020

Sjældent fund: mennesketænder blev brugt som smykker for 8.500 år siden

arkæologi

Arkæologer har under en udgravning i Tyrkiet fundet to 8.500 år gamle mennesketænder, der er blevet brugt som vedhæng i en halskæde eller et armbånd. Der er aldrig tidligere fundet forarbejdede mennesketænder fra det forhistoriske Mellemøsten, og derfor mener forskerne, at de må have haft en særlig symbolsk betydning for de mennesker, der bar dem.

De to 8.500 år gamle gennemborede mennesketænder, som blev fundet i  Çatalhöyük i Tyrkiet. Foto: Københavns Universitet
De to 8.500 år gamle gennemborede mennesketænder, som blev fundet i Çatalhöyük i Tyrkiet. Foto: Københavns Universitet

Under udgravninger i Çatalhöyük i Tyrkiet i perioden 2013-2015 fandt forskere tre 8.500 år gamle tænder, som så ud til at være blevet boret igennem og brugt som vedhæng i en halskæde eller et armbånd. Senere analyser har bekræftet, at to af tænderne var blevet brugt som smykkevedhæng, konkluderer forskerne i en ny artikel i det internationale tidsskrift Journal of Archaeological Science: Reports.

- De to tænder var ikke bare blevet gennemboret med et af de mikroskopiske bor, der også blev brugt til at producere smykkeperler af dyreknogler og sten, som vi har fundet store mængder af under udgravningerne; tænderne viste også tydelige tegn på slid, som kun kan være opstået som følge af hyppig brug som vedhæng i et smykke, siger arkæolog Scott Haddow fra Københavns Universitet, som står bag studiet sammen med en række kolleger. Han tilføjer: 

- Vores analyser viser, at de to tænder sandsynligvis er blevet taget fra to voksne individer efter deres død. Sliddet på tændernes tyggeflader svarer til det slid, som personer mellem 30-50 år typisk vil have. Og da ingen af tænderne ser ud til at have haft nogen sygdomme, hvilket ellers kunne have fået tænderne til at falde ud af sig selv, er det mest sandsynlige scenarie, at begge tænder er blevet fjernet fra kranier i området.

Stor symbolsk betydning

Forskerne har tidligere fundet mennesketænder, der er blevet brugt som udsmykning, i europæiske udgravninger fra stenalderen. Men de har aldrig fundet tilsvarende genstande i Mellemøsten hverken før eller efter denne periode. Det gør de her fund ekstremt sjældne og overraskende.

- Når man tænker på, hvor meget knoglemateriale der ligger og flyder på stenalderpladser, ikke mindst i Çatalhöyük hvor menneskekranier ofte blev udstillet i forbindelse med begravelser, er det  påfaldende, at vi ikke har fundet andre forarbejdede menneskeknogler og -tænder. Så netop fordi fundene er så sjældne, er det meget usandsynligt, at de to mennesketænder, vi har fundet, kun blev brugt som pynt. Vi tror, at de har haft utrolig stor symbolsk betydning for de mennesker, der bar dem, forklarer Scott Haddow.

Han slutter:

- At de forarbejdede tænder ikke blev fundet på begravelsespladser, er også virkelig interessant, da begravelsespladserne typisk indeholdt mange perler og vedhæng af dyreknogler, dyretænder og andre materialer. Derfor virker det som et bevidst valg, at de to mennesketænder ikke blev lagt sammen med de afdøde, når de blev begravet. Så måske blev disse mennesketænder forbundet med bestemte - og meget sjældne - tabuiserede ritualer? Eller måske er det identiteten på de to personer, som tænderne stammer fra, vi skal koncentrere os om, hvis vi skal finde en forklaring? Men når vi kun har to tænder, er det svært at fastslå, hvilken betydning de har haft, før vi finder flere i Çatalhöyük eller andre steder i Mellemøsten, som kan sætte disse to mennesketænder ind i en større sammenhæng.

Læs artiklen i Journal of Archaeological Science: Reports.

Kontakt

Arkæolog Scott D. Haddow
Marie Skłodowska-Curie Research Fellow
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
Københavns Universitet
Telefon: 93 51 60 43
E-mail: scott.haddow@hum.ku.dk  

Emner