20. august 2020

Åbningskonference: Kunsten og de sociale fællesskaber

konference

Hvilke sociale funktioner har kunstens fora haft, både historisk og aktuelt, og hvad betyder det for et demokratisk samfund, at kunsten udfordrer vores fælles sanselige og mentale reaktioner?”. I næste uge skyder Ny Carlsbergfondets forskningscenter 'Kunsten som Forum' de kommende fem års forskning på Københavns Universitet i gang med en stort anlagt international konference.

Kunsten som Forum

- Normalt betragter vi først og fremmest kunstoplevelsen som noget individuelt: Enhver, der møder et kunstværk, har sin egen oplevelse af det. Men det er også et grundvilkår, at vi i mødet med kunst samtidig er del af et fællesskab, hvor vi er sammen om den kunstneriske oplevelse. Kunsten udgør i denne forstand et mødested, et forum, der skaber en egen form for fællesskab. Vi skal i centret over de næste fem år studere dette forhold mellem kunst og sociale fællesskaber, siger professor og centerleder Frederik Tygstrup i forbindelse med åbningen.

På åbningskonferencen er 25 foredragsholdere fra ind- og udland inviteret til at diskutere de forskningsspørgsmål, der rejser sig, når man interesserer sig for kunsten som forum: hvordan vi kan skabe nye indfaldsvinkler til forståelsen kunstværker, kunstoplevelser og kunstinstitutioner, og hvordan det ny forskningscenter kan bidrage til dette arbejde i de kommende år.

Se programmet for åbningskonferencen (pdf)

Om centret

Ny Carlsbergfondets forskningscenter Kunsten som Forum skal bidrage til forståelsen af kunst som et samfundsmæssigt fænomen. Centret huser 10 forskere, der fokuserer på kunstens liv i samfundslivet: på kunsten og dens offentligheder, og på de sociale, økonomiske og temporale fællesskaber, der udfolder sig omkring kunsten. Ambitionen er at skabe ny viden om kunstens værdi i samfundet gennem en tværfaglig undersøgelse af kunstens eksistensmåder med inddragelse af en bred vifte af kunstformer, genrer og forskellige historiske kontekster.

Tid og sted

Åbningskonferencen afholdes 27-28. august på Københavns Universitets Søndre Campus.

På grund af COVID-19 regler for et begrænset antal inviterede gæster, men alle kan følge livestream via Kunsten som Forums hjemmeside/ facebook: https://www.facebook.com/kunstensomforum 

Se programmet for konferencen på centrets hjemmeside

Interesserede journalister bedes henvende sig med henblik på pladsreservation, billedmateriale og mulighed for interview.