2. september 2019

Nyt institut er gearet til tværfaglige løsninger på samfundsudfordringer

Nyt institut

Det nye Institut for Kommunikation samler en række fagmiljøer med international tyngde på Københavns Universitet.

2. september var første arbejdsdag for 233 forskere, undervisere og administrative medarbejdere på det nyeste af de seks institutter på Københavns Universitets humanistiske fakultet, Institut for Kommunikation.

Instituttet er resultatet af en fusion mellem Institut for Medier, Erkendelse og Formidling og Institut for Informationsstudier, og det skaber nye muligheder for faglige samarbejder på tværs af fagområder.

Instituttets leder er professor i informationsstudier, Jens-Erik Mai:

- Helt grundlæggende har vi skabt et bredt funderet institut med en enorm forsknings- og uddannelsesmæssig tyngde. Listen over fagfelter, hvor vi har forskning i international klasse er lang – og vi har gode muligheder for både at gå helt nye veje inden for grundforskningen og for at komme med svar på vigtige, aktuelle spørgsmål af samfundsmæssig betydning, siger institutleder Jens-Erik Mai, der indtil nu har været institutleder på et af de fusionerede institutter, Institut for Informationsstudier.

Nye digitale muligheder på tværs

Det nye institut samler en lang række forskningsprojekter inden for det digitale område og medier, fx mediekultur, læringsteorier, digital dannelse, kommunikation, medialiseringsstudier, internet, viden og vidensproduktion, børn og medier, informationsteknologi- og mediehistorie, genreteori, informationskontrol samt digital kultur. Derudover vil det nye institut have betydelig international tyngde inden for filosofi, pædagogik, retorik, filmstudier, kulturformidling og kulturpolitik

-Håbet er, at vi med vores forskningsmæssige bredde også står godt til tværfaglige samarbejder om emner, som er væsentlige i et digitalt samfund – fx diskussioner om etik, algoritmer, fake news, ytringsfrihed, kunstig intelligens, informationsrettigheder, datafication og censur, siger institutleder Jens-Erik Mai.

Samling af uddannelser

Instituttet vil rumme 6 BA uddannelser og 7 KA uddannelser med godt 2.200 studerende. Uddannelserne er bachelor- og kandidatuddannelser i film- og medievidenskab, filosofi, informationsstudier, kommunikation og it, pædagogik og retorik samt kandidatuddannelsen i Cognition & Communication.

Læs mere om forskningen, samarbejdsmuligheder, organisation og uddannelser på www.komm.ku.dk

Kontakt

Institutleder Jens-Erik Mai 
Institut for Kommunikation
Mobil: 93 56 59 80
Mail: jemai@hum.ku.dk  

Seniorrådgiver Henrik Friis
Det Humanistiske Fakultet
Mobil: 20 56 91 12
Mail: henrik@hum.ku.dk 

Emner