22. oktober 2019

Bier og honnings betydning for (næsten) alt fra verdensøkonomien til koranen

Bier

Bier og insekter er kommet i vælten. Deres faldende antal har skabt debat om vores afhængighed af de små flyvende væsner, når det gælder befrugtning af afgrøder og naturens fødekæder. Et blik på biernes kulturhistorie viser imidlertid, at der i debatten gemmer sig en masse glemt viden, for forskningen har gennem tiderne beskæftiget sig indgående med bier og honning.

På et eftermiddagsseminar den 30. oktober vil forskere på tværs af forskellige fag på Københavns Universitet – lige fra teologi og mellemøststudier til sociologi, biologi og kunsthistorie – sætte fokus på, hvad vi kan lære af bier og honning. Forskerne vil tale om alt fra biernes rolle i evolutionen, til hvordan filosofferne op gennem historien har ladet sig inspirere af bierne, når de har skullet tænke samfundsmodeller.

De vil komme med et bud på, hvad bierne aktuelt betyder for verdensøkonomien. De vil se på honningens betydning i Koranen og i Bibelen. De vil vise, hvordan biernes pollen kan bruges til at kortlægge klimatiske forandringer, og hvordan deres honning kan hjælpe med sårheling. De vil udfordre grænsen mellem arterne og se på, hvordan bistaderne kan inspirere til nye fællesskaber.

Seminaret er arrangeret af KU's Projekt Honning og Viden, der arbejder for at udbrede viden om honningbiernes betydning for mennesker og kultur og for deres betydning for bedre nærmiljøer og natur. På konferencen vil det være muligt at købe honning produceret på Københavns Universitets fire campusområder.

Forskere og oplæg på konferencen

 • Anders Blok, sociologi: Civile bi-engagementer, eller hvordan lave fællesskab med bier?
 • Oliver Maxwell, antropologi og Melissa Lynn Van Drie, kunsthistorie: If you could talk to the bees, what would you say? And how?
 • Lars Vilhelmsen, Statens Naturhistoriske Museum: Bierne og blomsterne. En evolutionshistorie
 • Ditlev Tamm, jura: Biernes jura
 • Peter Birch Sørensen, økonomi: Et økonomisk perspektiv på biers betydning
 • Tuuli Kasso, Statens Naturhistoriske Museum: ArcHives – Biomolecular Record of Bees in Medieval Sealing Wax
 • Jakob Skovgaard-Petersen, mellemøststudier: Koranen og bierne, Muhammad og honningen
 • Annette Bruun Jensen, biologi: Honningbiernes mangfoldige produkter
 • Esben Korsgaard Rasmussen, teologi: Bier, ulve og det svære fællesskab
 • Maria Fabricius Hansen, kunsthistorie: Sammenblandingens sødme: Om bier og opfindsomhed
 • Gitte Buch-Hansen, teologi: Bibelen, bierne og biologien

Tid og sted

Bier og honning, 30. oktober 2019 kl. 12.30-17.30 i auditorium 22.0.11 på Søndre Campus, Københavns Universitet, Emil Holms Kanal 2, 2300 København S.

Kontakt

Lektor Gitte Buch-Hansen, Det Teologiske Fakultet, e-mail: gbh@teol.ku.dk, mobil: 41 57 75 21
Kommunikationsmedarbejder Pernille Munch Toldam, Det Humanistiske Fakultet, e-mail: pmunch@hum.ku.dk, mobil: 29 92 41 69