1. november 2019

To nye æresdoktorer til fakultetet

Hæder

På næste fredag, til den traditionsrige årsfest på KU, bliver universitetets nye æresdoktorer udnævnt. I år står HUM bag udnævnelsen af to af de seks nye æresdoktorer.

De to, professor Zhang Xihua fra Kina og professor Paul Gilroy fra England, er indstillet af forskere på hhv. Institut for Kunst- og Kulturvidenskab og Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, og de to æresdoktorer holder dagen inden årsfesten, torsdag den 7. november, en fælles tiltrædelsesforelæsning på HUM, som alle er velkomne til.

Faglige kapaciteter

De to professorer, og nu også æresdoktorer, er helt enestående på hver deres felt. Zhang Xihua er en respekteret og indflydelsesrig forsker, hvis tværkulturelle forskning bl.a. har ført til oprettelsen af et officielt Center for Denmark Studies på Beijing International Studies University (BISU) i Kina. Centret har siden 2015 arrangeret konferencer om emner af interesse for både danske og kinesiske forskere og har været en inspiration i arbejdet med at forbedre tværkulturel forståelse de to lande imellem. Samtidig har Zhang Xihua med sit arbejde været med til at sikre gensidig kulturel forståelse mellem hundredvis af studerende i Kina og Danmark. Læs mere om BISU og samarbejdet med KU.

Professor Paul Gilroy er en af de fremmeste forskere og undervisere i raceteori og racisme i verden og stifter og leder af Centre for the Study of Race and Racism ved University College London. Han er forfatter til vigtige og indflydelsesrige bøger som ’There Ain't No Black in the Union Jack’ (1987), ’The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness’ (1993), ’Against Race’ (2000), ’Postcolonial Melancholia’ (2005) og ’Darker Than Blue’ (2010). Derudover er Gilroy forfatter til adskillige for forskningen centrale artikler og essays, og han har bidraget til og formet tænkning og ideer på tværs af discipliner som fx etniske studier, britiske og amerikanske litteraturstudier, afroamerikanske studier, afro-britiske studier og kritisk raceteori.

Alle er velkomne til at komme og høre de to forelæsninger, der har titlerne ’Center for Denmark Studies and the Research work’ og ’Vexed History: Black Atlantic Music in The Postcolonial World’.

Forelæsningerne efterfølges af en Q&A. Du kan læse mere om æresdoktorerne og se programmet for eftermiddagen på humanities.ku.dk/calendar

Tid: 7. november 2019 kl. 14.00-16.00
Sted: Auditorium 4A-0-69, Søndre Campus