19. november 2019

5 millioner til forskning i blindes brug af kunstig intelligens

Bevilling

Lektor Brian Due fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab har modtaget fem millioner kroner fra VELUX FONDENs HUMpraxisprogram til projektet "Blinde menneskers brug af AI-teknologi", som skal undersøge, hvordan blinde og svagtseende bruger AI - kunstig intelligens - i deres hverdagsliv. 

Hvad handler projektet om?

"Projektet hedder ”Blinde menneskers brug af AI teknologi (BlindTech)”. Det handler om, hvordan blinde og svagsynede anvender AI, altså kunstig intelligens, i deres daglig praksis. Det vil konkret sige, hvordan de anvender nyeste AI-baserede Apps i deres smartphones, fx baseret på computer vision, der gør det muligt for telefonen at genkende objekter, ansigter osv.  Men også den måde, hvorpå de anvender smart home devices, som fx Amazon Echo eller Google Home, som i dag er baseret på avanceret talesprog – natural language production (NLP).

Vi er ikke interesserede i teknologierne i sig selv, men i sociale praksisser; i deres sproglige og kropslige handlinger i relation til disse nye typer teknologier. Målet er at kunne identificere kommunikationsformer og potentialer og udfordringer. Metoden er videoetnografi, og vi vil først undersøge, hvordan blinde ”lead users”, altså dem der er længst fremme ift. at bruge disse teknologier, konkret anvender dem.

Vi vil samtidig også undersøge, hvordan de angriber nye teknologier, som vi vil præsentere for dem (fx smartglasses), og endelig, hvordan instruktører arbejder med at rådgive blinde omkring anvendelsen af disse. I projektet ansættes en Ph.d. og en postdoc.

Det er et praksisrettet projekt, som vi vil gennemføre i tæt samarbejde med IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede. Målet er i sidste ende at udvikle træningsmateriale til instruktører, som de kan anvende når de skal rådgive i anvendelsen af disse nye typer teknologier."

Hvad bidrager dit projekt med til forskningsområdet?

"Alle taler om AI og nye smarte teknologier. Men tit bliver diskussionen ret abstrakt og løsrevet fra dagligdagen. Vi bidrager med ny viden om, hvad der konkret sker i specifikke situationer, hvor de produkter, der faktisk er på markedet, anvendes, manipuleres med og/eller forkastes. Vi vil både bidrage til at højne livsvilkår for blinde og svagsynede, samtidig med, at denne gruppe også er en meget interessant ”ekstrem case”, da deres livsbetingelser gør, at de har et større incitament til at anvende digitale hjælpemidler.

Ved at undersøge deres daglige praksisser, kreative forsøg på at få det bedste ud af teknologierne, og deres identifikation af udfordringer, kan vi etablere en mere sammenhængende model for, hvordan menneskelige adfærd og AI-teknologier reelt fungerer. Typisk er forskning i det her felt udført på baggrund af interviews eller eksperimenter. Idet vi anvender videoetnografien og multimodal interaktionsanalyse, er det muligt for at os at indfange, fastholde og analysere i detaljen aspekter af faktiske situationer. Derved kan vi tilvejebringe detaljeret ny viden, der både kan føre til teoriudvikling og praksisforbedring."

Du har også modtaget en bevilling fra fra International Network Program

"Fra netværksprogrammet har jeg fået midler til at oprette og lede et netværk omkring Human Robot Interaktion (HRI) med forskere fra Japan og USA. BlindTech handler jo også om robotter. Der er mange typer software-robotter indlejret i AI- produkter. Google og Amazons digitale assistenter er fx software-robotter. Så det, at jeg også har fået netværksmidlerne, gør det muligt for mig at skabe en samlet større indsats, hvilket jo er dejligt."

Læs mere om projektet 

Emner