15. januar 2019

Vil fremtidens brandkatastrofe være anderledes end i dag?

Den måde vi går til katastrofer på i dag, vil ikke være den samme om 20 år. Katastrofer vil sandsynligvis i fremtiden ændre karakter pga. f.eks. klimaforandringer. Men vi oplever og reagerer på katastrofer kulturelt, og i takt med at kulturen ændrer sig, vil vores oplevelse og reaktionsmønstre også ændre sig. Hvordan kulturen ændrer karakter vil altså have stor indflydelse på, hvor godt vi håndterer og bekæmper fremtidens brandkatastrofe, hvilket i sidste ende er altafgørende for overlevelse.

Når katastrofen rammer, så er det korrekte bekæmpelsesudstyr bogstavelig talt livsvigtigt – både for en brandmand og civil. Hvordan kan vi sikre, at udstyr matcher fremtidens scenarier?  Viking A/S er førende inden for udvikling og vedligeholdelse af udstyr til brandbekæmpelse, og virksomheden har netop indledt et forskningssamarbejde med Det Humanistiske Fakultet, hvor en forskningsgruppe vil belyse fremtidens brandkatastrofe med det formål at kunne tilpasse brandbekæmpelsesudstyr derefter.

Med specialiseret viden om, hvordan mennesker interagerer og reagerer i forskellige situationer, vil forskergruppen kortlægge ny viden på tværs af discipliner og indhente forskeres og praktikeres bud på, hvordan fremtidens katastrofer vil opleves, bekæmpes og interageres med.

Projektet ledes af Lise Tjørring, der som forsker er specialiseret i at undersøge, hvordan mennesker indarbejder nye løsninger i hverdagen. Hun ser frem til indsamle perspektiver fra forskningens verden suppleret med brandvæsnets erfaringer med brandudstyret: ”Vi skal ikke bare se på virkeligheden nu og her, men undersøge et fremtidsperspektiv på brandbekæmpelse. Det er både forskningsmæssigt og praktisk en rigtig spændende udfordring!”.

Forskningssamarbejdet er en del af et større innovationsprojekt, der skal knytte humanistiske forskere tæt sammen med danske virksomheder for at skabe ny viden om virksomhedernes kunder og derved styrke virksomhedernes innovationsprocesser. Projektet støttes af Industriens Fonds og udføres i et samarbejde bestående af Københavns Universitet, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Symbion.