28. januar 2019

Krigsudredningen præsenteres 5. februar 2019

pressemøde

Tirsdag den 5. februar præsenterer forskerne bag den uvildige udredning af Danmarks militære engagement i Kosovo Afghanistan og Irak udredingens resultater på et pressemøde på Københavns Universitet. Af pladshensyn er tilmelding nødvendig.

Den 25. maj 2016 besluttede et flertal i Folketinget at bestille en uvildig udredning af Danmarks militære engagement i Kosovo, Afghanistan og Irak med særligt henblik på at kortlægge baggrunden for de politiske beslutninger om dansk deltagelse og sikre en retvisende beskrivelse og læring for eftertiden.

Præsentation og pressemøde

Udredningens hovedresultater vil blive præsenteret tirsdag den 5. februar kl. 10-12 i lokale 22.0.11 på Københavns Universitets Søndre Campus, Emil Holms Kanal 2, 2300 København S: 

Kl. 10: Rasmus Mariager og Anders Wivel præsenterer hovedkonklusioner og læringspunkter til eftertiden
Kl. 10.30: Spørgsmål fra salen 
Kl. 11: Reception med mulighed for interview i området uden for auditoriet  

Offentliggørelse af udredningen

Udredningen vil være tilgængelig i en trykt udgave og i en elektronisk udgave. Den elektroniske udgave kan downloades på www.krigsudredning.ku.dk fra tirsdag den 5. februar kl. 10.00. Den trykte udgave kan bestilles hos Rosendahls Lager og Logistik, tlf. 43 63 23 00, e-mail: distribution@rosendahls.dk. Udredningen, der offentliggøres i fire bind, koster 350 kr. plus forsendelse.

Tilmelding 

Af pladshensyn bedes interesserede tilmelde sig pressemødet seneste 4. februar kl. 12.

Kontakt

Kommunikationsmedarbejder Carsten Munk Hansen
Københavns Universitet
Mail: carstenhansen@hum.ku.dk 
Mobil: 28 75 80 23