15. januar 2019

Hvordan forandres bad og toiletbesøg, når kroppen svækkes?

De fleste tænker ikke videre over, hvordan den daglige rutine på badeværelset opleves. Det virker simpelt, vi har prøvet det mange gange før. Men når kroppen svækkes, så ændres sanserne og oplevelsen, og det ellers så simple kan være svært og virker fremmed. For personer med funktionsnedsættelse kan det være udfordrende at komme på toilettet og i bad ved egen hjælp, og det intime rum må lukke en sundhedsfaglig hjælper ind. Det Humanistiske Fakultet har indgået et projektsamarbejde med virksomheden Pressalit A/S, som udvikler fleksible badeværelsesprodukter, hvor rummets indretning kan tilpasses aktiviteterne i den almindelig daglige livsførelse.

Projektet vil undersøge, hvordan det at gå i bad og gå på toilettet forandrer sig, når kroppen svækkes – med et særligt fokus på erfaringer og sansninger. I hvilke situationer opstår gener eller vanskeligheder typisk? Og hvordan opleves varmt, koldt, ru, blødt, højt, lavt, kantet osv.? Projektet rummer både konkrete observationer og undersøgelser, som vil munde ud i potentielle anvisninger til, hvordan badeværelset kan forbedres for mennesker med bevægelseshandicap, hvordan arbejdsmiljøet kan blive bedre for sundhedsfagligt personale, og hvilke løsninger der er at foretrække for dem, der skal investere i nye produkter på markedet.

Bag projektet står Mikka Nielsen, som fortæller at, "projektet med Pressalit er spændende ud fra et forskningssynspunkt både fordi det kan bringe forskningen ud i praksis, og fordi det berører aspekter omkring hverdagsliv med funktionsnedsættelse og ændrede sanser i alderdommen, som jeg interesserer mig meget for.”

 Forskningssamarbejdet er en del af et større innovationsprojekt, der skal knytte humanistiske forskere tæt sammen med danske virksomheder for at skabe ny viden om virksomhedernes kunder og derved styrke virksomhedernes innovationsprocesser. Projektet støttes af Industriens Fonds og udføres i et samarbejde bestående af Københavns Universitet, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Symbion.