15. januar 2019

Gør ansvarlighed på nettet til en konkurrencefordel

Data har en voksende betydning for virksomheder, hvis forretnings-udvikling er bundet op på at kende deres kunder og kundernes adfærdsmønstre. Men mange virksomheder finder det svært at arbejde med personalisering af data i en dataetisk kontekst – noget der er blevet ekstra relevant med den nye GDPR-lovgivning. Derfor indleder Det Humanistiske Fakultet et forskningssamarbejde med konsulentbureauet KL.7.

Med nyeste viden inden for krydsfeltet mellem digitalisering og kommunikation følger forskningsprojektet op på ekspertgruppen om dataetiks anbefalinger. Projektet vil undersøge, hvad der sker, når en bruger møder sin data double, og om man som virksomhed kan kvalificere dataen ved, at give kundegruppen mulighed for at se og justere sin data. Ambitionen er at kunne give virksomheder nogle praktiske greb til, hvordan ansvarlig dataanvendelse kan gøres til en konkurrencefordel.

Ansvarlig for forskningsprojektet er Martina Skrubbeltrang Mahnke og hun finder det særligt interessant at undersøge mødet mellem mennesker og teknologi. ”Det er virkelig spændende at se brugerens første reaktion i mødet med deres data double og hører alt om hvordan de forskellige tal giver mening for den enkelte”.


Hvis du som virksomhed er interesseret i at deltage i et seminar, hvor der bliver arbejdet hands-on med jeres kundedata i form af data doubles, så kontakt os allerede i dag og hør om mulighederne.

 

Forskningssamarbejdet er en del af et større innovationsprojekt, der skal knytte humanistiske forskere tæt sammen med danske virksomheder for at skabe ny viden om virksomhedernes kunder og derved styrke virksomhedernes innovationsprocesser. Projektet støttes af Industriens Fonds og udføres i et samarbejde bestående af Københavns Universitet, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Symbion.