6. februar 2019

Kogebog giver overskuelige opskrifter på 130 analysemetoder

Metode

To forskere fra humaniora på KU står bag en ny bog, der er noget så usædvanligt som en mellemting mellem en kogebog og en metodebog. Den giver et hurtigt overblik over 130 analysemetoder fra humaniora og samfundsvidenskab, som både kan bruges af studerende og af færdiguddannede, der bruger analyse- og metodearbejde professionelt.

Metodekogebogen giver et hurtigt overblik over 130 analysemetoder fra humaniora og samfundsvidenskab.
Metodekogebogen giver et hurtigt overblik over 130 analysemetoder fra humaniora og samfundsvidenskab.

Metodekogebogen, som bogen hedder, indeholder 130 analysemetoder, der er skrevet af 76 dygtige forskere og fagpersoner inden for deres felt. Formatet er stramt og gennemført, og bogen er en mellemting mellem en metodebog og en kogebog, hvor alle opslagene er skåret over samme læst:

- Hvert opslag beskriver kort og i kogebogsform en metode; hvem der står bag den, dens ophavshistorie og hvilke ’ingredienser’ man skal bruge. Derudover er der en trin for trin-guide til at bruge metoden og et eksempel på metodens anvendelse. Der er også et afsnit om, hvilke andre metoder den passer godt sammen med, og til sidst nævner vi, hvis der er faglig uenighed om metoden, og hvor man kan læse mere om den, forklarer Mie Femø, der er professor i kommunikation på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) og initiativtager til bogen.

Sammen med sin kollega litteraten Svend Skriver har Mie Femø indsamlet og redigeret de 130 tekster. De 3-4 sider lange opslag giver hver især et hurtigt rids over en metode, der fx kunne være kulturanalyse, troværdighedsanalyse, stakeholderanalyse, diskursanalyse eller kampagneanalyse.

I forbindelse med arbejdet på bogen har de to forfattere gennemtrawlet en række metodehåndbøger for at se, hvad andre har gjort før dem. Resultaterne bekræftede dem i, at bogen var nødvendig.
- Der er skrevet masser af glimrende bøger om, hvordan man interviewer, laver spørgeskemaundersøgelser, deltagerobservationer m.m., men der findes meget lidt om, hvad man konkret gør med sit datamateriale. Forhåbentlig vil man opleve, at det arbejde bliver lettere, når man har vores bog ved hånden, siger Mie Femø.

Hjælp til projektledere, konsulenter og kommunikationsfolk

Noget af det forfatterne er gladest for ved bogen er det ’sådan gør du’-afsnit, der er til hver metode. Her har eksperterne nemlig været tvunget til at sætte sig i læserens sted.
- Her trækker vi virkelig på kogebogsgenren. Teorier og metoder kan være enormt abstrakte, og der kan være et kæmpe spring fra at læse om Foucault til at lave en diskursanalyse i praksis, men vi formulerer, trin for trin, hvordan man helt praktisk kan gribe arbejdet an, siger Svend Skriver.

De to forfattere håber på, at Metodekogebogen bliver en bog som både studerende og færdiguddannede vil bruge. De håber, at man som færdiguddannet vil opleve, at det bliver nemmere at arbejde metodisk som fx konsulent, projektleder, underviser eller kommunikationsmedarbejder.

- Det kan godt være, at bogen indeholder 100 metoder, man ikke skal bruge til noget, men der er 10 metoder, man bruger hele tiden, og så er der 20, man ikke vidste, man havde brug for. Det kan give et nyt perspektiv eller give nogle input til, hvordan man kan gøre sit arbejde lidt bedre, mener Mie Femø og tilføjer:

- Det er klart, at når man læser et par sider om metode, så er det jo ikke det samme som at læse en bog på 200 sider. Men forhåbentlig vil bogen give en refleksiv bevidsthed om, hvordan man går til værks, når man skal analysere nogle data – og så er det lige meget, om det er ting, kroppe, forløb, en kronik eller reality-tv. Lige meget hvad materien er, vil læseren blive klædt på til at undersøge data, siger Mie Femø.

Emner