3. december 2019

Carlsbergfondet uddeler 16 millioner kroner til humaniora

Bevillinger

10 forskere får del i de godt 16 millioner kroner, som Carlsbergfondet i år uddeler til humanistisk forskning på Københavns Universitet. Pengene går blandt andet til forskning i det moderne gennembrud 1870-1900, Christoffer Columbus’ søns bog om bøger og dansk kolonialisme 1650-1850.

Hernando Colóns bog Libro de los Epítomes, som for nylig er blevet identificeret i håndskriftsamlingen Den Arnamagnæanske Samling. Hernando Colón var søn af den berømte opdagelsesrejsende Christoffer Columbus.

Bevillingerne fra Carlsbergfondet gives til både unge forskere på vej frem i karrieren og yngre nyansatte lektorer med særligt visionære forskningsideer og –projekter – samt til særlige forskningsprojekter.

På humaniora har 10 forskere fået del i årets flotte bevillinger:

Særlige projekter

Professor Matthew Driscoll, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, og professor Morten Heiberg, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, modtager 4,2 millioner kroner til projektet om ”The Book of Books: Hernando Colón s Libro de los Epítomes”, som er et håndskrift i Den Arnamagnæanske Samling, der har vist sig at tilhøre Christoffer Columbus’ søn Hernando Colón. 

Young Researcher Fellowships

Lektor Jens Bjerring-Hansen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, modtager 4,3 millioner kroner til projektet ”MeMo - Measuring Modernity: Literary and Social Change in Scandinavia 1870-1900” om det moderne gennembrud.

Reintegration Fellowships

Tre forskere, der har været på forskningsophold i udlandet, modtager et såkaldt Reintegration Fellowship, som er midler til et postdocprojekt på et dansk universitet. Det drejer sig om:

Postdoc Mads Langballe Jensen, Saxo-Instituttet, som modtager 1,2 millioner kroner til projektet ”Contracts, conquest and conversion: the ideological legitimation of Danish colonialism c. 1650-1850”.

Postdoc Tanya Toft Ag, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, som modtager 1,2 millioner til projektet ”Art of Our Times”.

Postdoc Anders Dahl Sørensen, Institut for Kommunikation, som modtager 1 million kroner til projektet ”Individual and Society”.

Monografier

Fem forskere har fået bevillinger til at skrive en monografi inden for deres respektive forskningsområder:

Lektor Kasper Boye, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, modtager 745.000 kroner til monografien ” What is grammar? From grammaticalization to agrammatism”.

Lektor Ulla Rahbek, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, modtager 700.000 kroner til monografien Refugee Talk, som hun skal skrive sammen med sin kollega Eva Rask Knudsen.

Professor Marie Louise Nosch, Saxo-Institutttet, modtager 926.000 kroner til monografien Theories of Textiles and Clothing in Ancient Greece.

Lektor Peter Fibiger Bang, Saxo-Instituttet, modtager 747.203 kroner til monografien ”Beyond West and East – Rome in the challenge of world history”.

Lektor Ravinder Kaur, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, modtager 790.000 kr. til monografien ”The Great Frontier Game: How the Search for Economic Miracles is Shaping the Twenty-First Century”.

Se den samlede oversigt over Carlsbergfondets 2019-bevillinger.