20. august 2019

Ny professor i medievidenskab med blik for kulturjournalistik

tiltrædelse

Nete Nørgaard Kristensen tiltrådte 1. maj som professor i medievidenskab på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, hvor hun blandt andet forsker i kulturjournalistikkens vilkår i en tid med sociale og digitale medier. Den 23. august holder hun sin tiltrædelsesforelæsning på Søndre Campus. Alle er velkomne.

Professor Nete Nørgaard Kristensen - se billedet i stort format
Professor Nete Nørgaard Kristensen. Foto Københavns Universitet

Fredag den 23. august holder professor Nete Nørgaard Kristensen tiltrædelsesforelæsning som nyslået professor på Københavns Universitets Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. I sin forelæsning, der har fået titlen "From Public Affairs to Culture and Everyday life? Cultural Journalism in Media and Journalism Studies", vil hun blandt andet fortælle, hvordan kulturjournalistikken er forbundet med en række bredere, samfundsaktuelle dagsordner og emner inden for medier, kommunikation og journalistik. Det gælder fx digitaliseringen, der har haft stor indflydelse på kulturjournalistikken, hvor mange nye stemmer nu kan blande sig i samtalen om kunst og kultur på de sociale medier.

Digitaliseringen er også omdrejningspunktet for hendes igangværende firårige forskningsprojekt From Ivory Tower to Twitter: Rethinking the Cultural Critic in Conpemporary Culture, som er i sin afsluttende fase og undersøger, hvordan kulturkritisk autoritet er i forandring i lyset af at de nye medieteknologier, mange mennesker benytter sig af i dag.

Nete Nørgaard Kristensen har gennem hele sin forskningskarriere især haft fokus på såkaldt 'blødere' typer af medieindhold - altså særligt kulturjournalistik, som omfatter journalistik om kunst, kultur, underholdning, celebrity og livsstil.

Nyt EU-projekt i støbeskeen

Nete Nørgaard Kristensen skal i perioden 2020-2023 lede den danske del af et EU-projekt ved navn INVENT, hvis rammer er ved at blive forhandlet på plads med EU-Kommissionen.

Projektet, der formentlig kommer til at bestå af et konsortium af 9 partnerlande, skal undersøge EU-borgeres opfattelse og forståelse af kultur i en national og europæisk kontekst. I den danske del af projektet skal Nete Nørgaard Kristensen og hendes kolleger bl.a. undersøge, hvordan EU-borgeres opfattelse og forbrug af kultur formes og forandres af digitale medier.

Tiltrædelsesforelæsning

Nete Nørgaard Kristensens holder sin tiltrædelsesforelæsning fredag den 23. august kl. 15.15 i auditorium 23.0.50 på Københavns Universitets Søndre Campus, Emil Holms Kanal 4, 2300 København S.

Efter forelæsningen afholder Institut for Medier, Erkendelse og Formidling en reception på balkonen i kantinen i bygning 23.

Emner