29. august 2019

Forskningsfond uddeler flotte priser til to HUM-forskere

hæder

Assyriolog Nicole Brisch og sprogforsker og centerleder Anne Holmen fra humaniora på Københavns Universitet modtager årets danske forskningspriser fra Einar Hansens Forskningsfond for deres vigtige bidrag til humanistisk forskning.

Einar Hansens Forskningsfond uddeler hvert år to priser – en for fremragende humanistisk forskning og en hæderspris – til to danske og to svenske forskere i Øresundsområdet. I år går de to danske priser til assyriolog Nicole Brisch fra Institut for Tværkulturelle Studier og sprogforsker og centerleder Anne Holmen fra Center for Internationalisering og Parallelsproglighed.

Nicole Brisch. Foto: Københavns UniversitetI begrundelsen for at give årets danske pris for fremragende humanistisk forskning i 2019 til lektor Nicole Brisch skriver fondsbestyrelsen:

- Nicole Brisch er del af en lang og internationalt anerkendt tradition af assyriologisk forskning ved Københavns Universitet. I sin forskning har Nicole Brisch primært arbejdet med literære tekster fra Mesopotamien og Sumer, men hun er også stærkt interesseret i Nærorientens mytologier og rituelle liv. Hun har under hele sin tid i København opretholdt samarbejde med Yale University og University of Chicago og har med succes virket for internationalisering af studiemiljøet i assyriologi; de studerende har i løbet af deres uddannelse mulighed for studieophold i Oxford, Heidelberg og Würzburg.

Med prisen for fremragende humanistisk forskning følger 125.000 kr.

Hæderspris til pioner inden for fremmedsprogsindlæring

Anne Holmen. Foto: Københavns Universitet

Årets danske hæderspris går til professor Anne Holmen, der siden 2008 har været leder af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitets fælles forsknings- og kursuscenter inden for fremmedsprogsindlæring:

- Anne Holmen har med sin forskning i sociolingvistik, sprogtilegnelse og interkulturel pædagogik gennem en lang karriere gjort en formidabel indsats for at styrke vores bevidsthed om nødvendigheden af og kompleksiteterne forbundet med fremmedsprogsindlæring fra grundskolen og frem. Hun har gennem sin forskning og sit organisatoriske og strategiske talent formået at stable et nyt forskningsområde på benene i en sådan grad, at Center for Internationalisering og Parallelsproglighed nu er blevet en væsentlig institution på Københavns Universitet med en stor forsker- og lærerstab og international berøringsflade.

Med hædersprisen følger 25.000 kr.

Emner