6. september 2018

Satire og dokumentar styrker indvandringsdebatten

Medieforskning

Et stort skandinavisk forskningsprojekt om medier, religion og konflikt giver ny viden om mediernes behandling af indvandring og islam. Satire og mere nøje planlagte debatter om dokumentar giver både kritiske og mere konstruktive debatter, lyder en af konklusionerne.

Et ofte fremført synspunkt er, at mediernes behandling af indvandring og islam ofte fører til en yderligere polarisering mellem’ os’ og ’dem’, dvs. indvandrere med muslimsk baggrund. Men et nyt forskningsprojekt viser, at det faktisk er muligt for medierne at skabe en mere nuanceret debat om kontroversielle spørgsmål og at bringe flere forskellige stemmer ind i debatten. Satire og bedre strategisk planlægning af debatten, er det, der skal til:

Oprør fra ghettoen. Foto: Plus Pictures / fotograf: Simon Dixgaard- I undersøgelsen har vi bl.a. set på mediedebatten i kølvandet på to danske DR-produktioner, satireserien ”Det slører stadig” og tv-dokumentarserien ”Oprør fra ghettoen”. Vi kan se, at satire, komedie og dokumentar som genrer er velegnede til at sætte fokus på stereotype forestillinger hos både flertalsdanskere og minoritetsgrupper. Og vi kan se, at genrerne giver anledning til, at forskellige og indbyrdes uenige stemmer blandt indvandrere bliver synlige, forklarer Stig Hjarvard, professor i medievidenskab på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet og leder af den danske del af undersøgelsen.

Public service kan kvalificere debatten på sociale medier

Public service-medierne kan spille en ny og vigtig rolle ved at give kvalitetsinput og debatrammer for diskussioner på sociale medier, siger Stig Hjarvard og uddyber:

- Undersøgelsen viser, at public service-medierne har mulighed for at kvalificere debatter om kontroversielle emner som ’indvandring’ og ’islam’, hvis medievirksomhederne bevidst gennemtænker deres strategier for at skabe mere mangfoldige debatter, der bringer nye stemmer på banen. Begge programserier førte til en betydelig deltagelse af indvandrere i debatten på sociale medier og i massemedierne, og deres stemme i debatterne var langt mere fremtrædende, end den man finder i den daglige nyhedsdækning.

Skeptisk over for Islam, men flertal ønsker ikke fremmedfjendtlige ytringer

Forskningsprojektet viser også, at en større del af befolkningen i alle tre skandinaviske lande vurderer, at islam udgør en form for trussel mod deres nationale kultur. Holdningen er mest udtalt i Danmark (52 procent) og mindst i Sverige (39 procent), mens Norge placerer sig i en midterposition på spørgsmålet (47 procent). Et markant flertal i alle tre lande vurderer desuden, at religion snarere fører til konflikter end fred i verden.

- Undersøgelsen viser samtidig, at skepsissen over for især islam ikke skal forveksles med en generel fjendtlighed eller accept af fjendtlige ytringer over for flygtninge og indvandrere. Tværtimod er det sådan i alle tre lande, at også blandt dem, som er islam-skeptiske, er der et flertal, som ikke vil acceptere fremmedfjendtlige ytringer. Det tyder på, at der er mange som ønsker en kritisk, men konstruktiv debat om indvandring, flygtninge og islam, hvor man ikke tyer til fremmedfjendtlige ytringer, siger Stig Hjarvard og tilføjer, at et stort flertal i alle tre skandinaviske lande mener, at medierne skal forholde sig kritiske til problematiske sider af religion, give plads til konflikter om religion samt dække religion på satiriske måder. Samtidig mener et lige så stort flertal, at medierne skal invitere til dialog omkring konflikter, der involverer religiøse spørgsmål.

Kontakt

Professor Stig Hjarvard, Københavns Universitet, telefon: 23 47 78 61 / 35 32 81 13, e-mail: stig@hum.ku.dk

Kommunikationsmedarbejder Pernille Munch Toldam, Københavns Universitet, mobil: 29 92 41 69, e-mail: pmunch@hum.ku.dk

Emner