27. september 2018

Hævnporno og fake news stiller nye krav til dannelsen

digital dannelse

Nettet og de sociale medier har på rekordtid ændret rammerne for vores måde at kommunikere og omgås med hinanden på, og mange er med rette bekymrede over hævnporno, hate speech og fake news. Svaret på udfordringerne er ikke at pege fingre ad hinanden, men at vi forstår, hvordan den nye digitale verden hænger sammen og i fællesskab formulerer nye spilleregler, lyder det i den nye bog Hvordan bliver vi digitalt dannede? af Camilla Mehlsen og Vincent F. Hendricks.

Den opsigtsvækkende Umbrella-sag, hvor over tusinde unge mennesker i januar 2018 blev sigtet for at dele videoer med pornografisk indhold på sociale medier, var for mange et eksempel på, at de unge mangler digital dannelse. At det var nødvendigt at statuere et eksempel, så de kunne lære, at dårlig digital opførsel også har alvorlige konsekvenser i det virkelige liv.

Men handler digital dannelse kun om takt og tone på nettet? Nej, mener medie- og uddannelsesrådgiver Camilla Mehlsen og professor Vincent F. Hendricks, der er aktuelle med bogen Hvordan bliver vi digitalt dannede?

- Digital dannelse handler også om at lære reglerne for digital billeddeling. Og det er vigtigt, at myndighederne tager ulovlig billeddeling alvorligt og viser, at digitale handlinger har konsekvenser. Men hvis man tror, at vi bliver digitalt dannede af at straffe den enkelte unge og pege fingre ad de unges fejltrin på sociale medier, tager man fejl, siger Camilla Mehlsen og uddyber:

- Vi bliver digitalt dannede i fællesskaber. Det er ikke kun de unge, der famler sig frem i den nye digitale verden: Vi er alle forsøgskaniner i verdens største teknologiske eksperiment. Og vi kan ikke etablere nye normer for hensigtsmæssig adfærd, før vi flytter blikket fra individ til samfund og forstår strukturerne i den nye digitale virkelighed – fx at en af de dyrebareste ressourcer på nettet og de sociale medier er vores opmærksomhed.

Opmærksomhed og data er nettets hårde valuta

Et af de helt grundlæggende træk ved den digitale økonomi er netop, at den baserer sig på opmærksomhed og datahøst. Jo mere opmærksomhed en sag eller en person kan få, jo flere penge er der i det for store virksomheder som Facebook og Google, og jo mere social kapital kan man opnå ved at dele eller like sagen eller personen.

- Umiddelbart har en deling af en sexvideo med en 15-årig pige som i Umbrella-sagen jo intet til fælles med fake news eller russisk indblanding i det amerikanske valg, men der er alligevel en fællesnævner: Opmærksomhed. Og opmærksomhed smitter, fortæller Vincent F. Hendricks og fortsætter:

- Vi mennesker er sociale væsner, og vi vil gerne ligne dem, vi er iblandt og overtager af den grund ofte andres overbevisninger og normer. Så når en masse af dine Facebook-venner tiltrækker din opmærksomhed ved at dele en video, vil du være tilbøjelig til at gøre det samme, også selv om du ikke umiddelbart bryder dig om videoens indhold. På den måde kan uheldige normer og fake news sprede sig lynhurtigt, fordi vi hver især tror, at alle vores venner er enige i det indhold, der bliver delt.

Begrebet digital dannelse

Ifølge Camilla Mehlsen og Vincent F. Hendricks er problemet med debatten om digital dannelse, at begrebet forstås meget forskelligt, afhængigt af hvem man spørger. Der er brug for et fælles sprog om, hvad dannelse er i en digital verden, mener de to forfattere:

- For nogle er digital dannelse takt og tone på nettet. For andre handler det om mobilforbud i skolen og under møder. Endelig er der nogle, som mener, at det handler om tekniske færdigheder som kodning. Men i vores definition handler digital dannelse i meget bred forstand om at kunne begå sig og tage del i det samfund, man er en del af. Et samfund, der er blevet gennemdigitaliseret.

- For at kunne det er det nødvendigt at vide, hvordan det samfund er skruet sammen. Det handler fx om at erhverve sig viden om, hvilken rolle vi som borgere spiller i den digitale opmærksomhedsøkonomi, og hvilke psykologiske mekanismer vi er underlagt, når vi færdes på nettet og de sociale medier. Det kræver, at vi som samfund satser på oplysning og uddannelse, så alle borgere får en digital dannelsespakke med i bagagen.

Hvordan bliver vi digitalt dannede udkommer 27. september 2018 på Informations Forlag.

Kontakt

Professor Vincent F. Hendricks
Center for Information og Boblestudier
Københavns Universitet
Mobil: 40 16 80 63
Mail: vincent@hum.ku.dk 

Medie- og uddannelsesrådgiver Camilla Mehlsen
Mehlsen Media og Center for Information og Boblestudier
Mobil: 24 91 28 68
Mail: camilla@mehlsenmedia.dk   

Emner