10. oktober 2018

Flotte forskningspriser til to filologer fra humaniora

Hæder

Annette Lassen og Matthew Driscoll fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på HUM modtager årets danske forskningspriser fra Einar Hansens Forskningsfond.

Priserne – en for fremragende humanistiske forskning og en hæderspris – gives hvert år til to danske og to svenske forskere i Øresundsregionen. I begrundelsen for at give årets danske pris for fremragende humanistiske forskning i 2018 til lektor Annette Lassen skriver fondsbestyrelsen:

Lektor Annette Lassen- Annette Lassens felt er et af de store, klassiske i humaniora: den norrøne litteratur. Her har hendes arbejde med teksternes historie været præget af tværvidenskabelig indsigt og tværvidenskabelig betydning. Det gælder både det kritiske arbejde med tekster, som er vigtige for mange fag, og hendes kulturhistoriske interesse for sagateksternes lange liv.

Annette Lassen er lektor i norrøn filologi og har bl.a. været redaktør på den store danske oversættelse af islændingesagaerne, der udkom i 2014 og på oldtidssagaerne, der udkommer i otte bind i disse år (fra 2016 til 2019).

Om netop det arbejde, skriver fonden videre i sin begrundelse for at give prisen til Annette Lassen:

- I de senere år har hun været den drivende kraft bag det nordiske samarbejde, som har givet sagaerne nyt liv på nutidens sprog. I 2014 udkom de fem bind af Islændingesagaerne, og siden 2016 udgives serien Oldtidssagaerne. Oversættelserne er både rost for deres sproglige kvalitet og for at lade de gamle tekster træde frem i en form, der er funderet på ny videnskabelig grund.

Med prisen for fremragende humanistiske forskning følger 150.000 danske kroner.

Matthew Driscoll, foto: Nigel McDowell, Ulster UniversityHæderspris til digital pioner

Årets danske hæderspris går til Matthew Driscoll, der er professor i norrøn filologi. Han har været foregangsmand i digitaliseringen af de gamle håndskrifter, og det er bl.a. det, fonden lægger vægt på i sin begrundelse:

- I Matthew Driscolls virke mødes to ting: den gamle norrøne litteratur og de digitale metoder. I den sidste generation er filologernes arbejde blevet fundamentalt ændret. Digitaliseringen har ikke været en simpel overføring af kendte fremgangsmåder, men en gentænkning fra grunden, som har åbnet for helt nye muligheder. Matthew Driscoll har været en pioner, længe før nogen begyndte at tale om digital humanities.

Med hædersprisen følger 25.000 danske kroner. 

Emner