21. november 2018

Morten Heiberg får Carlsberg-bevilling til forskning i foreign fighters

bevilling

Professor Morten Heiberg har netop modtaget 2,6 millioner kroner fra Carlsbergfondet til et projekt om frivillig krigsdeltagelse. Med udgangspunkt i den spanske borgerkrig skal han undersøge, hvorfor mænd og kvinder i løbet af det 20. og 21. århundrede frivilligt har besluttet at melde sig til aktiv krigstjeneste i fremmede lande.

I august 1936 rejste den 43-årige italienske anarkist Lanciotto Corsi til Spanien. Han havde en kone, fem børn og et usikkert job i Marseille, men alligevel besluttede han at rejse til det borgerkrigshærgede land. I Barcelona sluttede Corsi til en gruppe af frivillige, der kæmpede ved fronten i Aragonien.

Hvorfor besluttede en moden mand at forlade sin familie for at kæmpe i et fremmed land? Og hvorfor har mænd og kvinder fra alverdens lande i løbet af det 20. og 21. århundrede truffet den samme beslutning om at melde sig til aktiv krigstjeneste? Hvorfor deltager udenlandske frivillige i borgerkrige, revolutioner og mellemstatslige konflikter, som ikke direkte vedrører dem selv?

Det er disse spørgsmål, professor Morten Heiberg vil forsøge at finde svar på med forskningsprojektet Foreign fighters: Past, Present and Future, som netop har modtaget en bevilling på 2,6 millioner kr. fra Carlsbergfondet.

- Projektet skal munde ud i en globalhistorisk fremstilling, der med udgangspunkt i den spanske borgerkrig analyserer mænd og kvinders senere deltagelse i modstandskampen under 2. verdenskrig og en række oversøiske konflikter, der udspillede sig under og efter den kolde krig. Geografisk dækker projektet Nord- og Sydeuropa, Nordafrika, Mellemamerika samt dele af Asien. Projektet bygger på omfattende arkivstudier, forklarer Morten Heiberg.

Erindring og fællesskab

Historikerne har givet forskellige forklaringer på fænomenets opståen, lige fra krigsdeltagernes ideologiske overbevisning, solidaritetsfølelse, eventyrlyst, kedsomhed til ønsket om at undslippe en række personlige problemer. Formålet med Foreign fighters: Past, Present and Future er at foretage en langt grundigere undersøgelse og nyfortolkning af begrebet ”frivillig krigsdeltagelse” (”War volunteering”). Det skal ske ved at analysere fænomenet i et længere historisk og transnationalt perspektiv.

- Vores tese er, at krigsdeltagelsen skaber en form for erindring og fællesskab, som kan reaktiveres, når nye konflikter opstår. På den måde forsøger projektet også at bidrage til forståelsen af den pludselige fremkomst af ”foreign fighters” i nutidige konflikter, siger Morten Heiberg og slutter:

- Vi argumenterer endvidere for, at det er muligt gennem systematiske studier af udvalgte krigsdeltagere og deres netværk at forbinde en række krige og konflikter over tid og på tværs af kontinenter. Dermed bliver det også muligt at belyse nye globale sammenhænge mellem (tidligere) imperier og (løsrevne) kolonier, mellem metropol og periferi. På denne baggrund rejser vi spørgsmålet, hvorvidt det er muligt at identificere en længere europæisk tradition for krigsfrivillighed med rødder i det 19. århundredes politiske radikalisme.

Om Morten Heiberg

Morten Heiberg er professor, dr.phil. og har skrevet en række bøger om spansk og international historie, senest en bog om Spanien og USA udgivet i den prestigiøse monografiserie The Harvard Cold War Studies Book Series (2018). Han er medlem af Videnskabernes Selskab og nylig modtager af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II’s Videnskabspris (2018).

Emner