20. marts 2018

Dansk oldtidsforsker modtager ’den lille nobelpris’

anerkendelse

Assyriolog Mogens Trolle Larsen fra Københavns Universitet modtager 20. marts Det Svenske Akademis prestigefulde Gad Rausings Pris på 1,5 millioner svenske kroner, også kendt som ’den lille nobelpris’. Mogens Trolle Larsen får prisen for sin banebrydende forskning i assyrisk sprog, kultur, økonomi og handel og for sin evne til at formidle forskningen til et stort dansk og internationalt publikum.

Mogens Trolle Larsen - klik for at forstørre

Mogens Trolle Larsen. Privatfoto.

Lektor emeritus Mogens Trolle Larsen (f. 1937) er internationalt anerkendt som en af de mest indflydelsesrige forskere inden for studiet af det østlige middelhavsområde. Hans arbejde har haft afgørende betydning for forståelsen af oldtidens økonomiske historie, ikke mindst inden for tidlig fjernhandel.

Forskningen har først og fremmest været baseret på verdens ældste købmandsarkiv, der er dateret til cirka 1850 år før vores tidsregning, fra de assyriske handelskvarterer i byen Kanesh i nutidens Tyrkiet, som lå over 1.000 km fra den assyriske hovedby Assur. Det har givet indsigt i komplekse politiske, økonomiske og sociale forhold i Mellemøstens oldtid. Forhold, som økonomer og antropologer i dag interesserer sig indgående for.

Ud over sin assyriologiske forskning har Mogens Trolle Larsen været initiativtager til etableringen af tværvidenskabelige og brede humanistiske forskningsmiljøer, hvor erfarne forskere og unge talenter har kunnet mødes på tværs af fagområder og inspirere hinanden – blandt andet Center for Comparative Cultural Studies og Det Humanistiske Forskningscenter.

De sidste år af sin ansættelse på Københavns Universitet helligede Mogens Trolle Larsen sig forskningsprojektet Old Assyrian Text Project, som blev støttet af Carlsberg Fondet, og som går ud på at udgive nye, pålidelige udgaver af tekster fra den oldassyriske periode. Det er et projekt, som stadig optager ham:

- Jeg arbejder i øjeblikket på at færdiggøre et stort tekstprojekt, som snart udkommer, og desuden er jeg ved at planlægge en workshop på Yale sammen med to af mine gamle studerende, som i dag er ansat på Yale og Harvard. Endelig er jeg ved at planlægge et længere ophold i Californien, hvor jeg vil få lejlighed til at arbejde med nyere assyrisk kunst, siger Mogens Trolle Larsen og fortsætter:

- Tanken om et roligt pensionistliv er mig meget fremmed, og jeg glæder mig over, at jeg kan fortsætte arbejdet med mit fag. Ud over at prisen er en flot anerkendelse af min forskning, som jeg er meget glad for, giver den mig også nogle muligheder økonomisk, som jeg ellers ikke ville have haft.

Gad Rausings Pris uddeles i forbindelse med Det Svenske Akademis årsmøde den 20. marts i Riddarhuset i Stockholm.

Om prisen og akademiet

Kungl. Vitterhetsakademiens hovedopgave er at fremme forskningen og øvrige aktiviteter inden for humanistiske, religionsvidenskabelige, retsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige discipliner samt beskyttelse af kulturarv.

Gad Rausing var dr.phil. i arkæologi. Han arbejdede først i Åkerlund & Rausing og derefter i Tetra Pak. Han skrev flere bøger og bidrog med artikler i mange videnskabelige tids-skrifter.
Gad Rausing døde i januar 2000. Gad Rausings pris for fremragende humanistisk forskning, der blev stiftet i 2002, uddeles hvert år af Kungl. Vitterhetsakademien i Stockholm.