1. juni 2018

Nye læringsformer kan sikre småfag

Nordiske sprog

Lav søgning på tilvalgskurser i nordiske sprog har medført, at de ikke længere tilbydes studerende. Det har genåbnet debatten om små fags eksistens, der er hårdt ramt af årlige sparekrav på 2 pct. som følge af finansloven. Københavns Universitet opfordrer til, at krav til de små fag lempes for at sikre dem.

Et svigt af fællesnordiske relationer, et tab af en ”uerstattelig kulturarv” og et ”anslag mod rigsfællesskabet”. Sådan lyder kritikken, efter at Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet har besluttet, at der i år ikke tilbydes undervisning i oldislandsk, moderne islandsk og færøsk, fordi kun ganske få studerende efterspørger kurserne. Men prorektor Lykke Friis mener, at kritikken er skudt ved siden af målet.

- Forskningen i de små nordiske sprog er stærk og bliver ikke ramt. Men den begrænsede interesse fra studerende gør det nødvendigt at nytænke tilbud om undervisning. Vi kan ikke opretholde kurser, som stort set ingen studerende søger. Men vi kan måske indføre en form for mesterlære, hvis vi kan opnå enighed med ministeriet om en holdbar model, siger Lykke Friis.

Islandsk håndskrift

Et eksempel er Den Arnamagnæanske Samling, som forsker i og bevarer islandske skrifter. Den har seks forskere, en ph.d. og seks post.docer ansat. Det er et førende internationalt forskningsmiljø med en håndskriftssamling, der er på UNESCOs liste over verdenskulturarv. Den forskning bliver ikke berørt.

Studerende søger ikke de små nordiske sprog

Meget få virksomheder efterspørger imidlertid studerende, der kan de små nordiske sprog. I dag udbydes færøsk, moderne islandsk og oldislandsk ikke som hele uddannelser, men som kurser studerende kan vælge som en del af en anden uddannelse i f.eks. dansk.. Søgningen på de specialiserede kurser er lav – i gennemsnit mellem 2 til 5 studerende. Det gør det vanskeligt at skabe et godt studiemiljø, en høj faglig aktivitet og kvalitet, og omkostningerne per studerende bliver høje.

Søgning på nordiske kurser

  2014 2015 2016 2017 2018
Oldislandsk 5 - 3 1 0
Moderne islandsk 8 5 2 8 5
Færøsk 1 8 4 7 -

 

Humanioras økonomi er – som andre dele af universitetet – presset af besparelserne på uddannelse. Regeringen sparer hvert år 2 pct. på alle uddannelser.  

Dialog med ministeriet

Regeringen har netop vedtaget en national sprogstrategi og nedsat et småfagsråd, der skal rådgive om hvordan vi kan fastholde og understøtte småfagene i fremtiden. Sprogstrategien indeholder også mulighed for at tillade friuddannelsesforsøg. Københavns Universitet ser frem til i den forbindelse at drøfte omlægning af undervisningen i de små nordiske sprog, og en accept af, at der gælder andre krav for disse særlige udbud end for andre uddannelser.

- Der er brug for et sporskifte for de små fag. Ellers fortsætter det, der er blevet kaldt for sprogdøden, hvor op imod halvdelen af sproguddannelserne er lukket på landsplan siden 2005. Københavns Universitet vil undersøge muligheden for, at fagområder med få studerende kan gennemføres som forskningsfag, hvor studerende indgår i et tutorial eller mesterlæreforløb med fagmiljøets forskere. Vi håber hurtigst muligt at gå i dialog med ministeriet, siger konstitueret dekan Jens Erik Mogensen fra Det Humanistiske Fakultet.

Københavns Universitet har i sin nye 2023-strategi sat fokus på nye former for ”forskningsintegrerende undervisning” og integration af universitetets stærke forskningsmiljøer i de små nordiske sprog og helt nye, intensive undervisningsforløb kan være nøglen til en fornyet studenter-interesse i fagområderne.

Humaniora er ved at undersøge, hvordan man kan indføre nye forskningsbaserede undervisningsformer på de små udsatte fag og stiller sin indsigt til rådighed for ministeriet. 

Emner