19. januar 2018

Carl Nielsen skal ud af andedammen

Musikhistorie

Carl Nielsen er i dag dansk nationalkomponist for de fleste, men den forestilling opstod relativ sent i mandens liv. Den netop afsluttede nodeudgave, udgivelsen af komponistens breve og en generøs fondsbevilling gør det nu muligt at igangsætte et omfattende forskningsprojekt på Københavns Universitet. De kommende fire år skal et hold forskere undersøge, hvordan Carl Nielsen som komponist voksede ind i en fælles europæisk musikkultur – resultaterne udkommer i bogform.

Carl Nielsen med de mange folkelige sange, operaen ’Maskerade’ og de seks store symfonier er naturligvis en dansk komponist. Men han skrev også sin musik i et dansk musikliv, der var en tæt integreret del af en markant nordeuropæisk musikkultur.

Det nye forskningsprojektet ’Carl Nielsen – en europæisk komponist’ vil skrive komponisten ind i en bredere kulturel kontekst, og på den måde rokke ved nogle af de forestillinger om nationale, kulturelle særtræk, der har præget billedet af Carl Nielsen:

-Idéen om nationalkomponisten går igen i de fleste fremstillinger af Carl Nielsens person og musik. De sidste 15-20 år har musikforskningen dog flyttet sig, så vi i dag forstår musikken i en langt bredere kulturel sammenhæng. Vi har i dag snart 100 år efter Nielsens død hans noder og hans breve fuldt tilgængelige, og det er derfor oplagt at igangsætte et stort forskningsprojekt, der skal udfordre den fasttømrede opfattelse, siger professor og forskningsleder Michael Fjeldsøe fra Insitut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet.

Kulturformidling til alle

Tesen om en fælles, nordeuropæisk musikkultur bygger dels på forskning i 1800-tallets musikkultur, der viser, at musiklivets struktur og idegrundlag spreder sig fra 1840’ernes Leipzig til hele Nord-, Mellem- og Østeuropa. Dels bygger den på en analyse af den stærke dansk-tyske kulturelite, hvis kulturelle betydning er blevet nedtonet til fordel for nationale fortællinger:

-Fortællingen om Nielsen er meget større end tidligere tiders biografiske læsninger, hvor der er en nøje sammenhæng mellem begivenheder i den danske mands liv og de værker, han skrev. Den udvidede fortælling vil vi gerne tilføre den danske kulturhistorie og ikke mindst den interesserede danske befolkning. Vi har ret til at få et mere korrekt billede af så vital en del af vores kulturarv, siger Michael Fjeldsøe, og fortsætter:

-Målet med projektet er derfor også et at tilvejebringe en omfattende bog om Carl Nielsens musik og hans betydning som musiker, komponist og kulturpersonlighed. En bog, som dækker alle perioder af Carl Nielsens liv og virke i en bred kulturel sammenhæng – skrevet i et sprog, som alle kan forstå.