5. december 2018

30 millioner til filmarvsprojekt

filmhistorie

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling og Københavns Universitet deltager i et stort projekt om digitalisering, udforskning og tilgængeliggørelse af dansk stumfilm. A.P. Møller Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Augustinus Fonden har hver doneret 10 millioner kroner til projektet, som skal føre til en digitalisering af alle bevarede danske stumfilm, i alt ca. 315 titler.

Foto: Dydsdragonen (1927)

Til digitaliseringsindsatsen er knyttet et treårigt dansk-tysk forskningsprojekt i samarbejde med Kölns Universitet, som skal klarlægge den trafik af idéer og personer, der krydsede grænserne mellem to af stumfilmæraens førende nationer, Danmark og Tyskland.

I forskerholdet indgår Casper Tybjerg og Isak Thorsen fra MEF og Helle Kannik Haastrup fra NorS, og en ph.d.-stipendiat er under ansættelse. Projektet er hjemmehørende på Det Danske Filminstitut og ledes af Lars-Martin Sørensen.

Se DFIs pressemeddelelse

Emner