20. august 2018

Humanistisk erhvervsforskning: Hvorfor og hvordan?

Fredag d. 17. august lød startskuddet for projektet med en startkonference, hvor forskere fra fakultetet drøftede erfaringer og muligheder med folk fra institutioner, der arbejder med at skabe samarbejde mellem forskning og erhvervsliv. 

At omformulere forretningsspørgsmål til menneskelige spørgsmål

Mads Lebech fra Industriens Fond og Mikkel B. Rasmussen fra Red Associates satte fokus på, hvorfor dansk erhvervsliv har brug for ny humanistisk viden i deres forretningsudvikling. Der blev givet eksempler på, hvordan virksomheder har omlagt forretningsmodeller efter at have modtaget rådgivning inden for humanistiske fagområder, eksempelvis LEGO der gik fra at fokusere på, hvad børn leger med, til at stille spørgsmålet hvorfor børn leger.

Mikkel B. Rasmussen fra Red Associates

Julie Sommerlund fortalte om, hvordan projektet systematisk vil arbejde på at skabe relationer mellem humanistiske forskere og virksomheder i tæt samarbejde med Dansk Erhverv, Dansk Industri og Symbion. Projektet vil med ansættelse af tre postdocs ved hhv. SAXO, ToRS og MEF afprøve korte erhvervsforskningsformater. Ambitionen er, at skabe relationer, der også vil generere andre former for samarbejder, alt fra praktikpladser og erhvervsspecialer til erhvervsph.d/-postdocs og større kollektive projekter bredt forankret på fakultetet.

Tillid + Kemi = Kreativitet og Nyskabelse


Arkitektfirmaet Henning Larsen søger altid nye løsninger, der kan kvalificere arkitektur og skabe højest muligt næringsindhold for brugerne i bygninger og byer, hvilket er bevæggrunden til, hvorfor arkitektfirmaet Henning Larsen forsker. Mark Vacher fra Etnologi har længe arbejdet sæt sammen med arkitektfirmaet, og sammen med Signe Kongebro delte de deres erfaringer med konferencens deltagere. Sammen pointerede de, at tillid og kemi samarbejdspartnerne imellem er nødvendigt, hvis samarbejdet skal lykkes.

Pernille Berg fra Fonden for Entreprenørskab istemte pointe om tillid og kemi partnerne i mellem. Man kan ikke forvente som organisation, at samarbejde sker af selv. Det er nødvendigt at opbygge strukturerede fora for dialog og videndeling og skabe ’et tredje rum’, hvor forskning og forretning kan mødes og sammen skabe noget nyt.

Konferencedeltagerne opfordrede til at lave et nyhedsbrev, hvor man kan følge med i udviklingen af projektet, hvilket vil blive imødekommet. Hvis det også har din interesse, så kan du tilmelde dig nyhedsbrevet her.