21. marts 2017

Gad Rausings Pris på 1 mio. kr. til professor Sten Ebbesen

Prisvinder

Professor Sten Ebbesen fra Saxo-Instituttet får Det Kongelige Svenske Videnskabsakademis prestigefulde Gad Rausing-pris for enestående humanistisk forskning. Prisen, der også kaldes den lille Nobelpris, er på 1 mio. svenske kroner, og Sten Ebbesen får den for sin originale filologiske og filosofiske forskning i antikkens og middelalderens logik, semantik og videnskabsteori.

I mange år har Sten Ebbesen med stor succes været med til at udvikle forskningsmiljøet i klassisk filologi med fokus på antikkens og middelalderens semantik, logik og filosofi på KU. Hans arbejde er af særlig betydning for forståelsen af centrale dele af den europæiske filosofihistorie – fra Platon og Aristoteles til renæssancen. Ved siden af sin videnskabelige forskning har Sten Ebbesen også formidlet sin viden til den danske offentlighed gennem utallige bøger og tekster.

Sten Ebbesen, foto: Københavns Universitet

På universitetet har Sten Ebbesen arbejdet som både mentor og vejleder for et stort antal studerende og unge forskere, og derudover har han været leder og aktivt medlem i mange skandinaviske og internationale forskningsprojekter. Han har også haft det primære ansvar for at sikre bevarelsen af møderne i The European Symposium for Medieval Logic and Semantics, det mest betydningsfulde forum for forskning i middelalderlogik og -semantik. Efter Hollænderen L. M. De Rijks død i 2012 er Sten Ebbesen formentlig verdens førende udgiver af filosofiske tekster fra Middelalderen.

På spørgsmålet om, hvordan hans forskningsområde ser ud i dag, siger Sten Ebbesen:

– Den største fare for feltets fremtid er latin- og græsk-undervisningens forfald i mange lande. Man kan ikke studere ældre filosofi uden at kunne latin, og man skal helst også kunne græsk. I Sverige har man været ved at tilintetgøre de klassiske sprog, men der er p.t. ved at blive opbygget et filosofihistorisk miljø af international klasse i Göteborg, hvor man ved siden af et stort forskningsprojekt har indført en uddannelse i ’Liberal Arts’, som gør det muligt for dygtige studerende med filosofiske interesser at blive introduceret til græske og latinske tekster på originalsproget.

Ebbesen fortsætter:

– I det lange løb tror jeg, at mine udgaver af græske og latinske tekster, som aldrig før har været på tryk, vil være mit varigste bidrag til videnskabens fremme. Teorier bliver gerne helt eller delvis forældede inden for få årtier, hvorimod en god udgave beholder sin brugsværdi i mindst 100 år.

Prisen blev uddelt af den svenske konge i forbindelse med akademiets årsfest i Stockholm i går. Ved prisuddelingen blev der også uddelt en række andre udmærkelser og medaljer. Læs om samtlige prisvindere på vitterhetsakad.se