18. maj 2017

Kristian Moltke Martiny får Vanførefondens Forskerpris

prisoverrækkelse

Vanførefondens Forskerpris går i år til Kristian Moltke Martiny, der er postdoc ved Center for Subjektivitetsforskning og afdelingsleder ved Elsass Instituttet. Han får prisen for sin evne til at kombinere neurovidenskabelig og socialpsykologisk forskning til praktisk anvendelige strategier for mennesker med fysiske handicap. Prisen, der lyder på 100.000 kr., bliver overrakt ved Vanførefondens årsmøde 23. maj.

Kristian Moltke Martiny

Kristian Moltke Martiny er uddannet filosof med speciale i kognitionsforskning, men insisterer på at arbejde tværvidenskabeligt og åbne sin forskning op, så andre kan bidrage til den – det gælder både forskere fra andre discipliner, men også for ikke-akademikere. Og det gælder i særdeleshed mennesker, der lever med cerebral parese eller CP (spastisk lammelse), som er hans primære felt: I samarbejde med psykologer, hjerneforskere, terapeuter – og ikke mindst mennesker med CP selv – har han udviklet en række velfungerende habiliteringsstrategier og interventionsmetoder.

- Det er vigtigt for mig, at de teorier, jeg arbejder med som forsker, også holder til et møde med den verden, jeg undersøger. Så når min forskning drejer sig om at forstå, hvad det vil sige at leve med cerebral parese, og at hjælpe personer med CP, må den også inddrage alle de mennesker, der på en eller anden måde er berørt af det – det vil helt konkret sige mennesker med CP selv, deres pårørende og alle relevante forskere, siger Kristian Moltke Martiny.

Ifølge Kristian Moltke Martiny er det heldigvis begyndt at gå op for mange andre forskere, at fysiske handicap er meget komplekse størrelser, som ikke bare kan reduceres til spørgsmål om biologi eller fysiske funktioner. Men at sociale og psykologiske forhold naturligvis spiller en lige så stor rolle for fysisk handicappede som for alle andre.

Større forståelse og accept af fysisk handicappede

Kristian Moltke Martiny sammen med Jacob Nossel, som harn har samarbejdet med på dokumentarfilmen Naturens Uorden. PR-foto

En væsentlig del af at leve med cerebral parese er at blive mødt af omverdenens undrende blikke, fordi man skiller sig ud. Derfor har Kristian Moltke Martiny som et led i sin forskning arbejdet på at øge omverdenens forståelse af, hvordan det er at leve med CP. 

Det er blandt andet sket gennem teaterforestillingen Human Afvikling på Det Kongelige Teater og den prisvindende dokumentarfilm Naturens Uorden, der er blevet set af 1 million mennesker verden over. Begge er blandt andet blevet til i samarbejde med journalist og komiker Jacob Nossel, der selv har cerebral parese.

Senest har Kristian Moltke Martiny formidlet sin viden som konsulent på filmen Du Forsvinder (premiere april 2017), der handler om en mand, som får en sen hjerneskade og begynder at ændre personlighed.

Om Vanførerfondens Forskerpris

Vanførefondens Forskerpris uddeles hvert år til en forsker, som gennem sin forskning bidrager til at begrænse forekomsten af fysiske handicap på grund af sygdom, medfødte lidelser eller tilskadekomst.

Prisen er ikke knyttet til bestemte fag eller forskningsområder og kan derfor gives til forskere, som øger samfundets erkendelse af konsekvenserne af fysisk handicap.