4. maj 2017

Fire flotte bevillinger fra Det Frie Forskningsråd

ny forskning

Det Frie Forskningsråd har netop tildelt fire humanioraforskere store millionbevillinger til nye forskningsprojekter. Projekterne undersøger så forskellige fænomener som moskeers magt, social kognition, international ret i mellemkrigstiden og de danske asylcentre.

Lektor Brian Arly Jacobsen: Moskeernes magt

Moskéernes magt er en empirisk, alsidig udredning af den magt og de komplekse sociale dynamikker, der kendetegner moskeerne i dagens Danmark. Moskéer er ikke kun muslimske bedesteder, men stærkt udfordrede og politiske problematiserede sociale og religiøse institutioner, hvori der udspiller sig mange forskelligartede magtkampe. Som sådan er moskeerne lige så meget et produkt af integration, migration og 30 års politik, som de er resultatet af indre magtkampe, positioneringer og forhandlinger både internt i institutionen mellem almindelige muslimer, imamer og ledere, men i allerhøjeste grad også eksternt i forhold til kommuner, stat og internationale interessenter. Resultatet af dette treårige forskningsprojekt bliver en sober, balanceret og retvisende diagnose af de komplekse magtdynamikker, der er i moskéerne og skal være et kritisk, operationelt magtanalyseværktøj, som muslimerne selv, myndigheder, forskere, journalister og interesserede kan bruge til at afdække moskéernes magt.

Brian Arly Jacobsens projekt støttes med 5.509.296 kr. af Det Frie Forskningsråd.

Professor Dan Zahavi: You and We: Second-person engagement and collective intentionality

Projektets mål er at forstå sammenhængen mellem interpersonal forståelse, kollektiv intentionalitet og gruppe-identitet. Er det at stå i en jeg-du relation en forudsætning for at kunne komme til at opleve sig selv som del af en gruppe, er det en forudsætning for at kunne handle og agere som gruppemedlem? Projektet vil trække på og bidrage til aktuel forskning inden for social kognition, men også gå filosofihistorisk til værks via et studie af relevante tekster fra den tidlige fænomenologi (1910-1930)

Dan Zahavis projekt, der forankres på Center for Subjevtivity Research, støttes med 4.374.778 kr. af Det Frie Forskningsråd.

Lektor Morten Rasmussen: Laying the Foundations – The League of Nations and International Law, 1919 to 1945

Dette forskningsprojekt udforsker international rets historie i mellemkrigstiden fra 1919 til 1945. Den dominerende tolkning af international rets historie omtaler mellemkrigstiden som en nedgangsperiode, hvor ambitionen om at erstatte magtpolitik med international ret led skibsbrud. Dette projekt arbejder i modsætning hertil ud fra den hypotese, at Folkeforbundets og dets associerede institutioner, som f.eks. ILO, bidrog til udviklingen af international ret og i høj grad introducerede juridiske teknikker som en central teknologi i internationale organisationers arbejde og med juristen som en central aktør. I en række studier af centrale institutionelle aktører, professionaliseringen af international ret som akademisk og praktisk felt, samt international rets betydning for Frankrigs og Tysklands udenrigspolitik bidrager projektet til en ny samlet forståelse af international rets historie i mellemkrigstiden.

Morten Rasmussens projekt støttes med 5.895.482 kr. af Det Frie Forskningsråd.

Lektor Simon Turner: The Carceral Mobility Project (CAMP): Investigating carceral junctions in the Danish asylum regime

Lejre er en af de foretrukne måder, hvormed stater håndterer asylansøgere og andre mobile befolkningsgrupper. Den nylige europæiske ”flygtningekrise” har illustreret både, hvordan stater hurtigt tyer til lejre for at styre bevægelsen af asylansøgere, og hvordan asylansøgere forsøger at navigere dette lejrterræn. Dette projekt samtænker disse to processer for at undersøge det danske asyllandskab. Ligesom mobilitet og forbindelser er afgørende for asylansøgere, kan lejre også siges at være i bevægelse, idet både lejrmodeller og personale flytter sig inden for og uden for landets grænser. Derved gør projektet op med en opfattelse af lejre som afsondrede fra andre rum. I stedet ser vi dem som forbundne gennem bevægelsen af kroppe, sociale medier, og den viden og de praksisser som bestyrer lejrene. Lejre er altså krydsfelter, som vi kalder ”carceral junctions”, der forbinder og tilskynder - lige så vel som de styrer og begrænser - mobilitet. Projektet sporer disse bevægelser og forbindelser gennem fire etnografiske delprojekter, der undersøger: den internationale cirkulation af lejrpraksisser og modeller; mødet mellem lejrpersonale og frivillige; brugen af sociale medier blandt asylansøgere; og forandringer i og betydningen af asylansøgeres syn på fremtiden. 

Simon Turners projekt støttes med 5.328.160 kr. af Det Frie Forskningsråd.